Prísny dom na konci ulice má svoju logiku aj názor

Novostavba domu od architekta Zorana Samoľa z ateliéru ORA-architekti je situovaná na Hodskej ulici v Galante. Koncept domu podlieha koncovej polohe novovzniknutej suburbánnej ulice.

Návrh je koncipovaný ako funkčne a priestorovo členený symetrický pavilón. Objekt situovaný v susedstve suburbie hľadá svoj architektonický výraz zvnútra – vychádza zo štruktúrovanej figúry domu.

Dom nemá ambíciu výškového členenia. Je prirodzenou odpoveďou na danosti rovinatého pozemku. Pôdorysná S-figúra sa člení na obytnú a servisnú technickú časť objektu, ktoré sú vzájomne previazané výraznou betónovou konzolou.

Dom na Hodskej ulici 9 1
Dom na Hodskej ulici |

Ani vila, ani bungalov

Kompaktná pôdorysná stopa objektu má dva zárezy, ktoré rozvíjajú tému átria a patia. Prvý zárez vytvára zužujúci sa tunel, ktorý oddeľuje obytnú a technickú časť objektu. Druhý reverzný zárez otvára exteriérový obytný priestor s bazénom.

Architekt nachádza sympatický koncepčný model do daného prostredia. Dom je svojrázny a osobitý. Reflektuje slabiny okolitej štandardnej rezidenčnej výstavby a ponúka abstrahovanú formu na pomedzí neokázalej nadštandardnej vily a transkriptu štandardného bungalova.

Zároveň sa oslobodzuje od nepodnetných susedských vzťahov a ako hybridný monoblok reflektuje vnútorný priestorový program. Má logiku diagramatického radenia priestorov a ich prevádzkových vzťahov.

Dom na Hodskej ulici 4 1
Dom na Hodskej ulici |

Definitívna podoba

Vonkajšia schránka domu je kompaktná a ohraničená v prísne komponovanej skladačke S-figúry, ktorá je zbavená banálnych detailov súčasnej stavebnej produkcie. Architekti nenechávajú koncept domu pootvorený jeho ďalšiemu vývoju, prezentujú jeho definitívnu a nemennú vonkajšiu podobu.

Dom je obalený do homogénneho rastra keramického obkladu s omietkovým akcentom hornej hmoty. Betónové povrchy sú ponechané  vo svojej prirodzenej podobe. Stavba prezentuje kultivovanosť a estetiku, ktorá je v podobných prostrediach raritou hodnou nasledovania.

Dom od architekta Zorana Samoľa prezentuje civilný model architektonického konceptu, vhodného do heterogénneho prostredia v súčasnosti náhodne generovaných susedstiev, ako aj osobitú estetiku, ktorá formuje užívateľa aj okolie.

TEXT: Laco Bartko
FOTO: Matej Hakár
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ORA-Architekti