Rekonštrukcia domu od základov

image 78557 25 v3

Starý rodinný dom zo začiatku 19. storočia prešiel kompletnou premenou. Pribudla drevená prístavba a neostalo len pri prácach na povrchu. V priebehu stavby prichádzali prekvapenia typu takmer nulových, len 30 cm hlbokých základov. A tak sa šesť rokov od návrhu po realizáciu stalo pre mladých architektov z a1architects ďalšou školou architektúry.

Objekt rodinného domu v pražskej štvrti Hlubětín pozostáva na prvý pohľad z dvoch častí. Prvou časťou je starý dom, ktorý bol vsadený do stredu parcely, priamo na jej západnej hrane. Druhú časť tvorí prístavba umiestnená naprieč starým domom a prechádzajúca jeho stredom až do zadnej záhrady.

Pozemok hraničí na južnej strane s ulicou, za ktorou leží už len les. Pre túto štvrť sa stalo typickým stavanie domov kolmo k ceste. A1 House preto predstavuje rafinované riešenie, ako sa vysporiadať s nárožnou polohou. Vďaka pôdorysu v tvare kríža bolo možné orientovať štítovú stenu vždy k ulici. Pôvodne dláždený predný dvor oddelený latkovým plotom nahradila užšia drevená prístupová komunikácia.

Starý dom mal tradičný obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu. Viac ako dva roky od začiatku rekonštrukcie sa postupne jeho konštrukcia odkrývala a búrala. Na záver ostali z objektu stáť len dva kvádre s odhalenými klenbami.

Miestnosti samozrejme neposkytovali dostatočne veľa priestoru, a preto sa začalo uvažovať nad vhodnou dostavbou. Prepojenie starého a nového nakoniec určila osová súmernosť predchádzajúcej dispozície. Pozdĺž tejto osi vznikol nový objem, ktorý má spoločnú časť – vstupné zádverie – v mieste kríženia prvkov.

Nový dom sa tvarom prispôsobil klasickému dedinskému domu, ale namiesto hrubých stien a tmavých priestorov  priniesol vďaka ľahkej drevenej konštrukcii do interiéru dostatok denného svetla.

Vnútorná dispozícia v sebe zahŕňa dve oddelené prevádzky. V priebehu navrhovania bolo potrebné vyriešiť otázku súkromia medzi rodinným bývaním a architektonickou kanceláriou. Už samotný pozemok možno intuitívne rozdeliť na privátnu časť a časť pre hostí, klientov a kolegov.

Ateliér a1architects je situovaný v novom dome v južnej časti a bývalé skladovacie priestory dnes slúžia ako zasadacia miestnosť. Pohľad z ulice na tento malý objekt spríjemní strecha s extenzívnou zeleňou.

Každodenný rodinný život sa odohráva v starom dome a v kuchyni, ktorá už je súčasťou nového domu zabiehajúceho do záhrady v podobe drevenej terasy. Na poschodí sú pre obyvateľov domu k dispozícii 2 spálne, kúpeľňa, toaleta a vyhliadka. Dve odlišné prevádzkové zóny spája spoločný vstup.

V procese výstavby sa za pochodu riešili problémy od tých najväčších až po najmenšie. Hlavný koncept vychádzajúci zo vzájomných symetrií bol doplnený o nečakané asymetrické detaily. Na prvý pohľad napríklad upúta pozornosť masívne betónové schodisko, na druhý pohľad zas zaujme prepis debnenia na jeho povrchu.

Vstupná hala so schodiskom nie je napriek centrálnej polohe tmavá a betónový dizajnový prvok tak môže naplno vyniknúť.

Detaily v exteriéri taktiež neostávajú v úzadí. Denné svetlo odhaľuje drsný povrch starej hrubej omietky, zaoblené fabióny či obklad nového domu v novodobej čiernej farbe – z opálených drevených lát. Čierna výborne poslúžila aj ako farba omietky v interiéri. Tmavý odtieň v zasadacej miestnosti úplne skryl hranu medzi stenami a stropom, čím spravil miestnosť opticky vyššou.

Projekt prestavby rodinného domu vznikol ako zadanie diplomovej práce MgA. Lenky Křemenovej. V záhrade sa zas nachádza čajový dom – realizovaná diplomová práca MgA. Davida Maštálku. Od roku 2008 prešlo do nasťahovania ateliéru 6 rokov. Výsledkom úsilia sa stal House A1 plný harmonických kontrastov, a to nielen materiálových. Každý kontrast zvýraznil kvalitu, ktorú do realizácie zapracoval tím a1architects.

Rekonštrukcia domu od základov - foto - A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_01

Rekonštrukcia domu od základov - foto - A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_1FLOOR

Autor: Lenka Křemenová, David Maštálka (a1architects)
Klient: a1architects
Štúdia: 2008 (Lenka Křemenová – diplomová práca)
Lokalita: Praha 9 – Hloubětín
Realizácia: 2010 – 2013
Špecialisti: Milan Maštálka, Petr Vacek, Martin Počta, Karel Mikeš
Dodávateľ: Hašek stavby, Vittore, Značková okna
Remeslá: Vojta Bilišič (exteriérové prvky), Krobot interiéry (vestavný nábytek), Jakub Vávra Ateliér Mánes (solitérní nábytek), HNT truhláři (špaletová okna)
Technický dozor: a1architects
Ostatní: DNA design – betonové schodiště, Arboreus – zahradníci, JUB exteriérové omítky – nivelin D

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: a1architects
ZDROJ: http://www.a1architects.cz/cs/prace/a1house