Dom na pozitívnom základe

Dom na pozitívnom základe

Dom, najmä nový, stvorený podľa architektonického návrhu v súlade s prianím tých, čo v novostavbe bývajú, sa stane obyčajne plusom životného štýlu domácich. Dom+ vyzrel svojimi plusmi na typické pomery vidieckej architektúry v susednom Poľsku. Vyrástol na zriedkavom pôdoryse …