Partneri sekcie:

Vinohradnícky dom na Zobore

Pôvodne to bol hospodársky objekt (osadený vo svahu vinohradu), z ktorého sa zachovala len kamenná časť s pivnicou. Po rekonštrukcii vznikla moderná drevostavba s experimentálnou fasádou z cédrového šindľa. Otvorením fasády na juh vznikli obytné priestory pre samostatný apartmán. Zo zatrávnenej strechy sú zase pôsobivé výhľady na starú Nitru.

Autorom vinohradníckeho domu na Zobore je architekt Ivan Jarina, ktorý je pri architektonickej tvorbe zástancom tzv. slow architecture. O čo konkrétne ide?
„Vyhľadávajú nás väčšinou klienti, ktorí v spolupráci s architektom hľadajú priestor na svoju tvorivosť a pocit slobody,“ odpovedá Ivan Jarina.

„Nestačí im len dosiahnutý profesionálny a finančný úspech, chcú objavovať nové oblasti, kde by sa mohli vnútorne realizovať a prežívať radosť z tvorby. Snažíme sa im dopriať čas na priblíženie sa k architektúre ako takej. Spoločne selektujeme ich naozajstné potreby od predstáv, s ktorými k nám prišli. Hľadáme hodnoty, ktoré by chceli premietnuť do stavby. Často ide z ich strany najmä o zážitok spoločného vytvárania absolútne jedinečného priestoru na mieru, nie o samotnú stavbu, ktorej realizáciu niektorí odložia na neskôr. Príbehy, ktoré sú v pozadí nárokov plných individuality, ale aj pokory, ma vždy fascinujú a obohacujú.“ Tieto princípy sa premietli aj do domu na Zobore.

Kombinácia materiálov

Rámy okien sú skryté za titánzinkovými obložkami, vďaka ktorým vznikla čistá kombinácia sklo-kov-kameň. V interiéri je priznaná drevená konštrukcia z červeného smreka v kombinácii s veľkoplošnými smrekovými preglejkami a oceľovým remeselne spracovaným schodiskom. „Dôležitou súčasťou domu je jeho prepojenie so záhradou, ktorú projektovala záhradná architektka Eva Wagnerová v duchu rešpektujúcom genia loci tohto inšpiratívneho miesta,“ upozorňuje Ivan Jarina.

„Vegetačná strecha prepája interiér s exteriérom a existujúce mohutné stromy tak zabezpečujú potrebný tieň na južnom svahu.“ Dom realizovala česká firma Taros nova a všetky náročné atypické remeselné detaily tvorivo riešili na stavbe skúsení odborníci na drevostavby – Ing. Ján Nosálek spolu s architektom Ivanom Jarinom.

Prečítajte si tiež: Ivan Jarina – Fascinujú ma individuálne príbehy

Strecha a bezúdržbová fasáda

Strecha z tzv. rheinzinku (titánzinku) tvorí súčasť bezúdržbovej fasády z trvácich materiálov, ktoré sa prispôsobujú a začleňujú do prostredia: pozostávajú z miestneho kameňa, neupravovaného dreva a zo zvetranej falcovej strechy.

„Materiál bol dodaný vo zvitkoch, ktoré boli vyprofilované, a všetky lemovky sa ohýbali v dielni,“ hovorí klampiar Štefan Mitaš z MKL Klampiarstvo, ktorý realizoval strešnú krytinu. „Krytinové pásy sa pre svoju dĺžku asi 7 metrov vyprofilovali a pripravili až na mieste, rovnako ako všetky oplechovania – zaatikový žľab, hrebeň, záveterné lišty, atiky, oplechovanie okien s drevom, s kameňom a soklový profil. Najnáročnejšia bola pri tejto práci spolupráca s tesármi a časové zladenie montáže drevenej fasády s oplechovaním okien. Zo strany investora a architekta bola náročná najmä požiadavka oplechovania ostenia a nadpražia okna, ktoré malo byť na úrovni zasklenia, t. j rám sa mal zakryť. Oplechovanie malo byť čo „najštíhlejšie“ a na kamennej fasáde oplechovania sa mali zakryť nerovnosti kameňa pri ostení.“

Moderná drevostavba s experimentálnou fasádou z cédrového šindľa.
Moderná drevostavba s experimentálnou fasádou z cédrového šindľa. |

Malý vinohradnícky dom na Zobore je vďaka svojej vyváženej kompozícii z dielne Ateliéru VAN JARINA a kvalitnej realizácii stavby príjemným miestom na rekreáciu a oddych v priamom dotyku Nitry.

VINOHRADNÍCKY DOM NA ZOBORE
Miesto: Nitra
Architekt: Ateliér VAN JARINA, s. r. o.
Autor: Ing. arch. Ivan Jarina
Spoluautori: Ing. arch. Ján Škotta, Ing. arch. Igor Šarocký, Ing. arch. Štefan Šuster
Spolupráca – záhrada: Eva Wagnerová
Realizácia: 2017
Úžitková plocha: 165 m2
Zastavaná plocha: 130 m2
Generálny zhotoviteľ: TAROS NOVA, s. r. o.
Strešná krytina: Rheinzink
Strecha: 100 m2; 0,8 t, dvojitá stojatá drážka
Materiál: RHEINZINK – CLASSIC walzblank
Architektonické detaily: 70 m2; 0,6 t
Materiál: RHEINZINK – prePATINA blaugrau
Realizácia klampiarskych prác s titánzinkom Rheinzink: Štefan Mitaš, MKL Klampiarstvo, Horná Kráľová
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: RHEINZINK, DOKUMENTÁCIA:
ATELIÉR VAN JARINA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2019.

KategórieDrevostavby