Partneri sekcie:

Drevostavby na Slovensku sa v posledných rokoch tešia rastúcej popularite. O zaujímavom projekte mobilnej drevostavby Ark Shelter sa dočítate viac v článku Mobilné drevodomy vyrobené na Kysuciach slávia úspech v Západnej Európe.

Drevené interiérové obklady

Drevené interiérové obklady

Drevo a materiály na báze dreva sa stále využívajú nielen pri zariaďovaní interiéru, výrobe nábytku a bytových doplnkov, ale aj pri zhotovovaní obkladov. Nie je dôležité, či ide o drevostavbu, alebo murovaný dom – vhodne zhotoveným obkladom sa …
Mobilné domy na báze dreva

Mobilné domy na báze dreva

Stabilné drevené konštrukcie možno dnes nahradiť aj tzv. mobilnými domami. Je to určitá alternatíva bývania, ktorá sa využíva najmä pri obmedzenej pevnej výstavbe. Tieto stavby majú minimálne požiadavky na úpravu terénu, nevyžadujú murovanú základovú dosku …
Konštrukčná ochrana drevárskych výrobkov

Konštrukčná ochrana drevárskych výrobkov

Konštrukčná ochrana dreva a drevárskych výrobkov vychádza z princípov fyzikálnej ochrany založenej na regulácii expozičných podmienok v okolí dreva. Jej úlohou je cielenými úpravami teploty, vlhkosti, hodnoty pH a iných fyzikálnych parametrov dreva a okolitého vzduchu, prípadne aj ďalších susediacich …
Spôsob montáže OSB dosiek

Spôsob montáže OSB dosiek

OSB dosky sú materiály vytvorené z veľkoplošných triesok, ktoré možno použiť v exteriéri aj interiéri. V stavebníctve sa väčšinou používajú pri suchej výstavbe rodinných domov, drevodomov, nízkoenergetických, pasívnych a ekologicky nezávadných budov. Vhodné sú takisto …
Drevoplastové kompozity

Drevoplastové kompozity

V súčasnosti sa dostávajú do popredia nové materiály, ktoré na rozdiel od tých tradičných často spájajú dve alebo viac zložiek s rozdielnymi vlastnosťami. Príkladom takéhoto materiálu je drevoplastový kompozit — spojenie dreva (vo forme drevných vlákien alebo …
Drevené priehradové konštrukcie

Drevené priehradové konštrukcie

Drevené priehradové konštrukcie sa navrhujú ako prútové rovinné sústavy rôzneho geometrického tvaru podľa účelu, ktorému majú slúžiť, a podľa zaťaženia, ktoré majú preniesť. Umožňujú preklenúť rozpätie do 30 m. Okrem bežne používaných sedlových, pultových a priamo-pásových priehradových …
Poschodový rám na báze dreva

Poschodový rám na báze dreva

Na poschodové rámy sa bežne používa betón a oceľ. Týmito materiálmi možno vytvoriť tuhé monolitické prepojenie zvislých stĺpov a vodorovných priečnikov. Použitie dreva je v tomto prípade celkom výnimočné. Podstata nového riešenia spočíva v preplátovaní spájaných stĺpov a priečnikov s vybraním …
Drevovláknité dosky

Drevovláknité dosky

Súčasné vývojové trendy v stavebníctve sú vo všeobecnej rovine úzko späté s myšlienkami trvalo udržateľného rozvoja. Tieto myšlienky reflektujú obavy spoločnosti z vyčerpania surovinových a energetických zdrojov aj z ďalšieho nadmerného znečisťovania ovzdušia. Tiež oveľa viac akcentujú hľadisko zdravotnej bezchybnosti …
Drevodomy

Drevodomy

Drevostavby predstavujú suchý stavebný systém, ktorý je alternatívou výstavby nielen rodinných domov. V porovnaní s bežnou výstavbou majú domy na báze dreva svoje výhody, ale aj nevýhody. Väčšinu nevýhod možno v súčasnosti odstrániť pomocou moderných materiálov a technológií. Drevodomy …
Drevené konštrukcie v energeticky pasívnych domoch

Drevené konštrukcie v energeticky pasívnych domoch

Drevo je z hľadiska jeho energetických a environmentálnych vlastností strategickým stavebným materiálom. Vo výstavbe rodinných domov sa v čoraz väčšej miere začínajú presadzovať nízkoenergetické a pasívne domy. To kladie nové požiadavky na konštrukčný systém a …
Rekonštrukcia drevených konštrukcií protézovaním

Rekonštrukcia drevených konštrukcií protézovaním

Pri rekonštrukcii historických objektov sa zo strany pamiatkarov možno stretnúť s požiadavkou, aby sa poškodený drevený prvok v objekte zachoval, zvyčajne pri zaistení jeho pôvodnej funkcie. Jednou z možností, ako riešiť túto situáciu, je poškodený …
Spájanie drevených prvkov krovu

Spájanie drevených prvkov krovu

Existuje niekoľko spôsobov spájania drevených prvkov krovu, ako napr. použitie klasických tesárskych spojov, príložiek, špeciálnych platní alebo kovových uholníkov. Spôsob spájania jednotlivých prvkov závisí od výrobnej a montážnej technológie, veľkosti zaťaženia konštrukcie i jednotlivých spojov.