image 63288 25 v1
Galéria(13)

Rekonštrukcia stodoly na rodinný dom

Prestavba má oproti novostavbe vždy nenahraditeľnú pridanú hodnotu – vlastnú predchádzajúcu históriu. Rodinný dom neďaleko Prahy sa výrazom hlási k svojmu pôvodu, a zároveň je hrdo priznané všetko, čo je na ňom nové a súčasné. Objekt pôvodnej stodoly bol kompletne prestavaný na rodinný dom so zachovaním proporcií a charakteru vtedajšej typickej hospodárskej budovy.

DSC4853
DSC4855
DSC4876
DSC4886
DSC4896
DSC48833
1NP
2NP

Rodinný dom je postavený v mierne kopcovitej lokalite, v malej dedine pozostávajúcej z 52 domov v okrese Praha-východ. Obec dodnes udržuje poľnohospodársku činnosť a sú tu viditeľné aj pamiatky a pozostatky ťažby v miestnom kameňolome. Tieto dva hlavné činitele sa stali určujúce pri vytváraní rázu neveľkej osady. Toto všetko vytvorilo ideálne podmienky pre rodinný dom, ktorý môže využiť všetky výhody a osobitosti pravého vidieckeho života v prírode.

Pozemok je v miernom svahu so sklonom smerujúcim od uličnej časti až k potoku nachádzajúcemu sa na južnej hranici parcely. V minulosti bol prirodzený sklon terénu v mieste stodoly vyrovnaný návozom zeminy až do výšky 1,5 m. Rodinný dom kopíruje tvar pôvodnej stodoly, iba stena vo východnej časti bola od hranice pozemku posunutá o 3 m. Počiatočná objemová kompozícia pozostávajúca zo stodoly a výmenku (taktiež obytná funkcia) ostala zachovaná a ich prestavba prebiehala po etapách.

Rodinný dom je jednopodlažný s obytným podkrovím a má obdĺžnikový pôdorys. Sedlová strecha bez presahov a so zapusteným odkvapom bola zvolená ako aktuálna reakcia na okolitú zástavbu a atmosféru poľnohospodárskej krajiny. Vstup je zo severu a nadväzuje na prístupovú komunikáciu. Francúzske okná smerujú na juh a umožňujú spojenie s veľkou záhradou. Na prízemí je kladený dôraz na jednoduché, logické a relatívne variabilné dispozičné riešenie. Obytná miestnosť, kuchyňa a jedáleň tvoria jeden celistvý priestor, ktorý má navyše vynechanú časť stropnej konštrukcie, čo umožňuje prepojenie s podkrovím. V podkroví, na vzniknutej galérii, je umiestnená pracovňa, odkiaľ je prístup do dvoch izieb, kúpeľne a šatne.

Pri prestavbe boli znova použité aj niektoré materiály z bývalej stodoly. Rozobrané kamenné murivo poslúžilo ako obklad vonkajších stien, oplotenie či bočná stena pergoly. Aj pôvodný krov bol rozobraný, znesený a následne boli niektoré jeho časti, tie vhodné na použitie, vložené do nového krovu. Technológia úpravy objektu disponuje modernými prvkami ako sú zaatikové žľaby a francúzske okná s presahom až do podkrovia.

Prírodné materiály dominujú nielen v exteriéri, ale i v interiéri. Príjemné farebné riešenie a teplé povrchy ponúkajú komfort, zvlášť v obytnom prostredí. Rodinný dom je stvorený na život v prírode – či už vnútorným priestorom, francúzskymi oknami orientovanými do záhrady, drobnými záhradnými stavbami na veľkom priľahlom pozemku pri potoku s lesom, pergolou, kamennými múrikmi, alebo drevenou terasou.

Autorský tím: David Kraus, Klára Čápková
Lokalita: Kozovazy, ČR
Realizácia: 2013
Podlažná plocha: 385,00 m2
Náklady: 5 miliónov Kč

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: Architektura, s. r. o.