Rekonštrukcia SNG pokračuje

Partneri sekcie:

Príbeh nekonečnej rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) pokračuje. Aký je aktuálny stav? Podľa riaditeľky SNG Alexandry Kusej by stavebná časť mala byť dokončená v júli 2021, predpokladaným termínom ukončenia interiéru a expozícií je koniec mája 2022. A cena? Investičné náklady by mali dosiahnuť približne 69,5 milióna eur.

Jedna z najväčších investícií v kultúre

Riaditeľka SNG pokladá uvedený termín ukončenia za realistický, hoci počas brífingu na kontrolnom dni z druhej polovice októbra zároveň upozornila, že „nás čaká veľmi veľa interiérových prác“. Rekonštrukcia SNG je jedna z najväčších investičných akcií v histórii slovenskej kultúry, pričom celkové stavebné náklady boli pôvodne vyčíslené na 49 miliónov eur.

Komplikácie a predlžovanie času prác však zvýšia náklady o ďalších vyše 20 miliónov eur. „Projekt je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme,“ vysvetľuje Alexandra Kusá.

„Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a ku kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nie iba záležitosťou elít. Keďže rekonštrukciu areálu nevnímame len ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a revitalizáciu areálu v centre mesta, verejnosti ho chceme sprístupniť celý vrátane populárneho Letného pavilónu, novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží.“

Východný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, kníhkupectvo Ex Libris, príprava na Letný pavilón.
Pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou.
Vstupná hala Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko.
Situácia – prízemie areálu SNG (bez plánovanej IV. etapy).
Letecký pohľad na areál SNG so zakreslenými novostavbami bez plánovanej IV. etapy.

Financovanie a odklad termínov

Výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. S výstavbou sa začalo 15 rokov po uzavretí Premostenia odovzdaním priestorov konzorciu Hornex-Strabag, ktoré vzišlo zo súťaže zabezpečovanej MK SR, a zriadením staveniska v januári 2016.

Rekonštrukcia sa týka rozsiahleho areálu, ktorého súčasťou sú jednotlivé budovy, ale aj pasáže, nádvoria, námestie a iné verejné priestory. Aj preto sa stavba pôvodne plánovaná na 36 mesiacov realizuje ako celok.

Jej harmonogram sa však niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov – predsedníctvo SR v Rade EÚ, odhalenie skutočných pomerov na stavenisku (konštrukčných, stavebných, infraštruktúrnych skutočností), aproximácie na nové normy a európsku legislatívu.

Slovenská národná galéria pripravila pre MK SR podklady na prípravu uznesenia vlády zameraného na plánované rozšírenie investičnej úlohy o prípravu a dodávku interiéru stavby (v objeme 7 063 867 € s DPH ), o služby súvisiace s projektovaním, úpravou projektov na nové legislatívne zmeny a európske normy, s inžinieringom, revíziami, so stavebným a s autorským dozorom, kontrolnými meraniami a so skúškami (v objeme 2 731 458,92 € s DPH), o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby v súvislosti s uznesením vlády č. 710/2015, č. 288/2016, č. 136/2017 (v objeme 10 988 000 € s DPH).

Prečítajte si tiež – Prestavba starého baníckeho domu: Návrat k tradícii prispôsobený moderným potrebám

S tým súvisí aj nový termín ukončenia stavebnej časti – 31. júl 2021 – a termín dokončenia interiéru a expozícií – predpokladá sa 31. máj 2022. Do 30. septembra 2019 bolo preinvestovaných 24 133 182 eur, teda 49,54 % z plánovaných investičných nákladov.

Vstupná hala Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko.
Vstupná hala Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko. |
REKONŠTRUKCIA, DOSTAVBA A MODERNIZÁCIA AREÁLU SNG
Miesto: Nám. Ľudovíta Štúra, Bratislava
Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ/Kusý – Paňák
Predpokladaný termín ukončenia: 31. júl 2021
Celkové investičné náklady: 69 mil. € s DPH
Hrubá podlahová plocha: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha: 5 385 m2
Text: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie: Ján Krížik

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2019.