image 74744 25 v1
Galéria(6)

Rekonštrukcia a modernizácia synagógy v Trnave

Partneri sekcie:

V Trnave by sa mala v najbližšom období začať dlhoočakávaná rekonštrukcia historického objektu synagógy z konca 19. storočia. Ojedinelý priestor synagógy by začiatkom budúceho roka mala opäť využívať Galéria Jána Koniarka v rámci svojho programu „Galéria s otvorenou náručou“ na prezentáciu mladého experimentálneho umenia.

MG 1582
01 Synagoga na vysku
Interier001
syna3 podorys 1np
Trnava stred Halen rska semin r

Galéria Jána Koniarka je už dlhodobo konfrontovaná s požiadavkou trnavskej verejnosti na obnovu tejto pamiatky. Ako však upozorňuje riaditeľ tejto galérie akad. arch. Robert Němeček, „verejnosť nevie, že Galéria Jána Koniarka už po tretíkrát aktívne žiada v spolupráci s vyšším územným celkom o príspevok na rekonštrukciu tohto objektu, keďže zvládnuť takýto objem prác bez pomoci regionálneho operačného programu Európskej únie nie je možné. Zdá sa, žeby sa túto myšlienku mohlo podariť doviesť do realizácie. Rekonštrukcia sa dotkne najmä exteriéru, ktorý je z esteticko-vizuálneho hľadiska najviac viditeľný, a preto aj kritizovaný.“

Na základe požiadavky investora je úlohou projektu čiastočne zrekonštruovať a zmodernizovať daný objekt za účelom zlepšenia kvality vnútorného priestoru, dostupnosti priestorov pre imobilných spoluobčanov, stvárnenia celkovej vonkajšej vizáže a zníženia energetických nárokov na vykurovanie objektu.

Objekt synagógy sa nachádza v historickom centre Trnavy.

S neomietnutými tehlami

Židovská obec status quo ante si dala postaviť synagógu v roku 1897 podľa návrhov Jakuba Gartnera (1861-1921), významného viedenského špecialistu na synagógy. Budova z charakteristického neomietnutého tehlového muriva sa nachádza v historickom centre mesta. Oktagonálne veže s medenými cibuľkami korunujú vyváženú dvojvežovú fasádu tejto germanizujúcej stavby. Modlitebný priestor je bazilikálne trojlodie so ženskou galériou, ktorú nesú liatinové stĺpy.  Hmotovo-priestorové riešenie, ako aj fasády si zachovali intaktný historizujúci výraz pochádzajúci z obdobia vzniku. Pôvodná náboženská funkcia synagógy zanikla v 50-tych rokoch 20. storočia. Po čiastočnej rekonštrukcii v deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa synagóga začala využívať ako výstavný priestor – Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave. Na ženskej galérii bola do roku 2012 inštalovaná stála expozícia judaík zo zbierky Židovskej náboženskej obce Bratislava. Pred synagógou stojí pamätník holokaustu postavený podľa návrhu architekta Artura Szalatnaia-Slatinského (1891-1961).

Jeden z variantov návrhu interiéru, ktorý prešiel ďalším vývojom.

Výraz pre súčasné umenie

„Genius loci tohto priestoru svojím charakterom vyhovuje skoro každej koncepcii, či ide o obrazy, trojrozmerné objekty, videoprojekcie, interaktívne objekty v priestore, alebo inštalácie,“ hovorí R. Němeček. „Priestor je vyhľadávaný pre svoj typický „surový“ výraz a nezameniteľný charakter, ktorý by sme chceli zachovať aj po rekonštrukcii. Interiér potrebuje hlavne sanáciu vlhkých stien, technickú obnovu kúrenia, výmenu nevyhovujúcich okien, zázemia, toaliet a predovšetkým inštaláciu výťahu  pre vozíčkarov tak, aby sa aj hendikepovaný návštevník dostal na 1. podlažie. Synagóge sa takto navráti skutočne celoročná prevádzka bez ohľadu na vonkajšie poveternostné podmienky.“

Pokiaľ vo vytýčenom časovom harmonograme nenastane problém, do konca roka by sa mala synagóga zvonka odieť do „nového farebného šatu“ a vo vnútri by mal vzniknúť jedinečný plnohodnotný multifunkčný a zároveň bezbariérový  priestor na výstavy, koncerty i divadelné prezentácie.

Ako zdôrazňuje Robert Němeček, ak sa podarí synagógu zrekonštruovať v termíne, Galéria Jána Koniarka pozýva mladých umelcov na spoluprácu pri kreovaní nového výstavného programu už od januára 2016 v priestore synagógy. „Uprednostňujeme nové výtvarné formy, kreatívnych umelcov, ktorí nakomponujú svoj vizuálny výstavný zámer priamo do priestoru synagógy, samozrejme s ohľadom na historický a pietny charakter budovy.“

Súčasný stav synagógy v Trnave – hmotovo-priestorové riešenie, ako aj fasády si zachovali intaktný historizujúci výraz pochádzajúci z obdobia vzniku.

Synagóga,
Centrum súčasného umenia
Miesto: Halenárska 2, Trnava
Investor: Trnavský samosprávny kraj
Zodpovedný projektant: Ing. Tibor Psalman a kol.
Začiatok rekonštrukcie: jún 2015
Ukončenie rekonštrukcie: december 2015

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

text: Ľudovít Petránsky       

VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: Ing. Tibor Psalman a kol.

foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.