ivá stavba v podobe výrobnej haly LIKO Vo
Galéria(9)

Prírodná tepelná stabilizácia budov

Každý rok priemerné teploty rastú. Každý deň sa u nás zastavia niekoľko ha plochy. Ako bojovať so vznikajúcimi tepelnými ostrovmi a ako ochladiť nielen interiér svojho domu alebo kancelárie, ale pozitívne ovplyvniť aj celé svoje okolie?

Materiály a technológie

Zmeny klímy, rastúce priemerné teploty, veľké sucho a prakticky neexistujúcu jar a jeseň pociťujeme bezpochyby všetci. Všetky problémy však spája jeden menovateľ, voda. Zastavané plochy v mestách a jeho okolí jednoducho nedokážu zadržiavať zrážky a všetko sa odvádza kanalizáciou von z mesta. Dôsledkom sú potom vysušené prehriate plochy, ktoré ohrievajú objekty vnútri aj vo svojom okolí.

Ak má však objekt zelenú strechu alebo fasádu, dokáže zadržať vodu v mieste dopadu a tá neodíde do kanalizácie. Namiesto toho sa pri teplých slnečných dňoch začne vyparovať a ochladzuje tak nielen plášť budovy a teda jej interiér, ale aj svoje najbližšie okolie. Zelené plochy sa neprehrievajú.

Teplota strechy pod vegetačnou vrstvou v letných mesiacoch zvyčajne nepresiahne 25 ° C, a je tak až o 55 stupňov nižšia ako teplota povrchu vystaveného priamemu slnku, ktorý sa v lete môže rozpáliť aj na 80 ° C.

LIKO Vo
Výstavba haly LIKO Vo
Zelená fasáda so sebou prináša rovnaké výhody ako strecha je však viac na očiach
Zelená extenzívna strecha 3D rez skladbou
zelená fasáda priamo kotvená
zelená fasáda samonosná
fasádna koreňová čistička odpadových vôd
ivá stavba v podobe výrobnej haly LIKO Vo 1

Ako zelené strechy fungujú?

Zelené strechy fungujú ako prírodná ekologická klimatizácia. Nielen, že ochladzujú a zvlhčujú okolitý vzduch a tým narúšajú jav mestských tepelných ostrovov, ale mimo to zachytávajú prach, okysličujú okolie a chránia konštrukciu a izoláciu strechy, čím výrazne predlžujú jej životnosť – hydroizolácia je tak chránená pred UV žiarením a ďalšími vonkajšími vplyvmi.

Vodu strecha dokáže zadržať jednak v samotnom substráte, tak predovšetkým aj v spodnej vrstve skladby zelenej strechy, z ktorej potom postupne rastliny vodu získavajú späť a uvoľňujú odparovaním do okolia. Pokiaľ má strecha plniť predovšetkým funkciu tepelno-izolačnú a byť bez údržbová, volia sa z hľadiska vegetácie suchomilné rastliny ako sú rôzne druhy rozchodníkov a tráv, ktorým nevadí dlhodobé sucho.

Zelená extenzívna strecha 3D rez skladbou
Zelená extenzívna strecha 3D rez skladbou |

Hrúbka substrátu potom môže byť relatívne tenká a mimo svoju funkciu môže byť strecha aj veľmi pekná. Tieto strechy patria do kategórie extenzívnych zelených striech. Ak má byť strecha rozmanitejšie, čo sa FLO-ry týka, a zelenšia, potom prichádza na rad variant intenzívnych zelených striech s vyššou hrúbkou súvrstvia.

Tieto strechy je možné osádzať prakticky čímkoľvek, je len potrebné počítať s adekvátnymi nárokmi na údržbu, rovnako ako je to u bežných záhrad. Aký typ zvoliť, ako zabezpečiť správnu statickú únosnosť súčasnej konštrukcie prípadne navrhnúť novú alebo ako strechu osádzať je rozhodne odborná záležitosť a mala by prebehnúť pod dohľadom odborníkov.

Zelené strechy sú len špička ľadovca.

Zelené stavanie nie je len o strechách. Veľký boj s miestom v mestách nás núti premýšľať ďalej. Vyvíjame tak aj vlastné riešenie zelených fasád, teda vertikálnych záhrad, ktoré je možné aplikovať ako kotvené do fasády alebo samonosné pred-sadené konštrukcie.

zelená fasáda priamo kotvená
zelená fasáda priamo kotvená |

Zelená fasáda so sebou prináša rovnaké výhody ako strecha, je však viac na očiach a tak okrem energetického prínosu ide predovšetkým o vec estetickú, ktorá zveľaďuje svoje okolie a krásne vonia. Vlastný systém predpestovaných košov a ich montáž nám dovoľujú vymýšľať atypické riešenia, vhodné pre rozmanité druhy stavieb a konštrukcií.

zelená fasáda samonosná
zelená fasáda samonosná |

Ďalším krokom vývoja, ktorý nazývame Návrat ku koreňom modernej cesty, je vlastný patentovaný systém strešných i fasádnych koreňových čističiek odpadových vôd. Ten vie spracovať odpadovú vodu produkovanú v objekte a pomocou koreňového systému ju premeniť späť na vodu úžitkovú, vhodnú pre prevádzku alebo napr. pre závlahový systém fasád a okolie.

fasádna koreňová čistička odpadových vôd
fasádna koreňová čistička odpadových vôd |

Vývojovým centrom a dôkazom funkčnosti našich zelených systémov je v Slavkove u Brna postavená Živá stavba – LIKO-Noe, ktorá prírodnú tepelnú stabilizáciu budov a jej princípy využíva vo svoj prospech. Príďte sa presvedčiť a stavajte s nami mestá, ktoré sú príjemným miestom pre život aj ďalším generáciám.

Vývojové centrum LIKO-Noe (na fotografiách), je dôkazom funkčnosti našich zelených systémov. Stvárňuje prírodnú tepelnú stabilizáciu budov a ich princípov vo vlastný prospech. Na ňom sme v posledných rokoch všetko vyvíjali a merali, aby sme v roku 2019 mohli svetu ukázať revolučnú Živú stavbu v podobe výrobnej haly LIKO-Vo.

Zelená fasáda so sebou prináša rovnaké výhody ako strecha je však viac na očiach

Nová hala je ukážkou toho, ako my vidíme staviteľstvo v 21. storočí, a to v spojení s prírodou.
www.liko-s.sk

Zdroj : Text kolektív autorov firmy LIKO-S
Foto: archív firmy