Vinárstvo Hellburg: Moderný zásah do romantickej tradície

Neslávne známa Transylvánia nie je len domovom grófa Draculu, ale produkuje tiež najlepšie biele vína zo všetkých rumunských regiónov. Rodinný podnik vinárstva Hellburg oslovil na ceste za zlepšením a uľahčením produkcie slovenské architektonické štúdio ŠercelŠvec. Laureáti ocenenia CE.ZA.AR 2016 sa nezapreli a priniesli svieži a originálny návrh.

Mestečko Șiria v župe Arad sa nachádza necelých 50 kilometrov za maďarskými hranicami. Známe je skôr pod maďarským názvom Világos a výpraskom uhorských vojsk. Vinárstvo v ňom nesie nemecký názov obce – Hellburg.

Vďaka nevysokým juhozápadným svahom a miernemu podnebiu je oblasť ideálna na pestovanie vína. S cieľom chrániť územie tu platia prísne regulatívy výstavby – zásahy sú obmedzené len na rozširovanie už existujúcich stavieb a spevnených plôch. Táto podmienka sa stala prvým mantinelom návrhu. Druhým bola požiadavka na minimálne zdvojnásobenie výrobnej kapacity vinárstva.

Návrh stojí na mieste pôvodného hospodárstva v srdci vinohradu s priľahlou výrobňou vína. Potrebný objem čiastočne zapustili do terénu, aby vznikol dojem jednopodlažnej stavby. Stavba sa vynára zo zeme smerom k hlavnému vstupu a prináša výhľad z prízemia ponad riadky vinohradu. Návštevník získa diametrálne odlišný zážitok z mierky stavby, je vtiahnutý do tajomného átria lemovaného kolonádou a extrovertnými poloklenbami.

Pohľad do átria
Pohľad do átria |

V medzikruží

Logické usporiadanie funkčných celkov podľa zaťaženia konštrukcie, fyzikálnych nárokov prevádzky a nutnej konštrukčnej výšky vyústilo do presunutia náročnejších činností, ako sú výroba vína a jeho uskladnenie, do štvorcového suterénu. Nachádzajú sa tu aj obslužné miestnosti personálu, administratíva, laboratórium a v neposlednom rade výkladná skriňa vinárstva – predajňa s degustačnými miestnosťami.

Diagonálne križujú átrium a zabezpečujú tak priamy kontakt návštevníka s poloverejným exteriérom v každom ročnom období. Gradácia rastra kolonády plynule prechádza do nadzemného podlažia, kde sa nachádza reštaurácia, wellness, apartmány a hospodársky dvor, kde prebieha spracovanie hrozna. Príslušné hmoty – kocky, kvádre – sú organizované do trojuholníka s komunikačnými uzlami v medzerách.

Na kubusoch je položený zjednocujúci kruhový element v podobe prestrešenia koridorov. Zrozumiteľná geometria objektu a použitie strohého betónu v rôznych leskoch, dreva a skla robia z návrhu sofistikovanú a neagresívnu intervenciu na rumunskom vidieku.

Vinárstvo má ambíciu fungovať s použitím lokálnych zdrojov. Nielen čo sa týka vína, ale aj v rámci reštaurácie a degustácie, čím podporí okolité rodinné farmy a dodávateľov. Víno s prívlastkom DOC, teda kontrolovaného pôvodu, bude vznikať použitím prirodzeného gravitačného spôsobu extrakcie a nezvyčajne sa zameria na produkciu červeného vína v pomere k bielemu 80 : 20.

Prieluky v hmote prezentujú návštevníkovi rôzne výhľady.
Prieluky v hmote prezentujú návštevníkovi rôzne výhľady. |

Výhľad na vinohrad

Práca s exteriérom je racionálna – autori presunuli komunikáciu spájajúcu vinárstvo s hlavnou cestou, čím prispeli nielen k zefektívneniu logistiky, ale dodali vstupu na pozemok aj dramatickú kvalitu. V bezprostrednej blízkosti umiestnili biojazierko. Na hlavnú kompozičnú os vyššie položenú rozhľadňu a nad vinohradom navrhli miesto na piknik.

Návrh komplexu umožňuje celoročné využitie. Svojou koncepciou vytvára štruktúru na funkčnú náplň a do popredia kladie kontakt s krajinou, prácu s vínom a predovšetkým relax. „Vinárstvo je pomerne mladé, klient po kúpe vinohradov len rozbieha jednotlivé fázy,“ hovorí architekt a spoluautor Peter Šercel.

„Prvoradými cieľmi boli ošetrenie a výsadba vinohradov a nákup poľnohospodárskej a vinohradníckej techniky. Návrh je z hľadiska filozofie a hierarchie logicky ďalším krokom na dosiahnutie plnohodnotnej prevádzky a naplnenia maximál­nej kapacity. Klient svojím prístupom vytvára vo firme rodinné prostredie na vytvorenie spoločného diela. Naj­zaujímavejšie sú samotné návštevy Rumunska, krajina nás aj po tých rokoch vždy dokáže príjemne prekvapiť.“

VINÁRSTVO HELLBURG
Miesto: Șiria, Rumunsko
Investor: Domaine Hellburg srl.
Architekti: ŠercelŠvec
Úžitková plocha: 1 332 m2
Zastavaná plocha: 2 167 m2
Návrh: 2016 – 2019
Projekcia: 2020 – 2021
Realizácia: 2021 – 2022
TEXT: ALEXANDRA MÜLLEROVÁ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ŠERCELŠVEC

Článok bol publikovaný v časopise ASB 4/2020.