Prieluky v hmote prezentujú návštevníkovi rôzne výhľady.