Pri Zvolene vyrastie Europa Logistik Center
Galéria(7)

Pri Zvolene vyrastie Europa Logistik Center

Zvýšený prílev investícií začína pociťovať už aj stredné Slovensko. Dôkazom je aj rozšírenie priemyselného parku vo Zvolene, ku ktorému by mal budúci rok pribudnúť nový prírastok. Bude ním Europa Logistik Center, ktorý podľa slov stavebníka rozšíri sieť komplexných objektov stavebníka, určených na prenájom logistických a distribučných priestorov pre nájomcov v strednej časti Slovenska. Skladovacie plochy sú doplnené potrebným administratívnym zázemím, čím sa zamestná približne 330 zamestnancov.

Konštrukcia s alternatívnymi skeletmi

Areál centra sa nachádza severozápadne od cesty I/66 Zvolen – Banská Bystrica. Z juhovýchodnej strany je ohraničený cestou I/66, zo severozápadnej strany susedí z priemyselným závodom Continental Teves. Juhozápadný okraj lokality budú výhľadovo tvoriť ďalšie prevádzky priemyselného parku Motúzy. Podstatnou časťou areálu bude sústava prístupových a obslužných komunikácií vrátane parkovísk.

Podľa spoluautora logistického centra Ing. arch. Pavla Mikleša, samotný objekt má obdĺžnikový tvar, ktorý bude v časti skladovania jednopodlažný a v časti administratívy, hygienického a technického zázemia dvojpodlažný. „Nosná konštrukcia je riešená alternatívne zo železobetónového, resp. oceľového skeletu, opláštenie z vrstvených panelov. Fasáda vstupnej časti administratívy bude v kombinácii so zasklenými stenami. Farebné riešenie priečelí sa vyznačuje firemnou znakovosťou firmy v kombinácii farieb červená a zlatá,“ hovorí Ing. arch. P. Mikleš.

Skladovacia hala – rez

Nadštandardná výbava priestorov

Na prízemí v časti hlavného vstupu je umiestnená recepcia, hygienické zariadenie a technické priestory (rozvodne, meranie plynu). V skladovacej hale sú dva samostatné bloky hygienických zariadení. Do objektu vedú dva vstupy, ktoré rozdeľujú vstup administratívnych a výrobných pracovníkov.

Na poschodí sa v administratívnej časti nachádza jedáleň, hygienické priestory a samotná voľná plocha na administratívne priestory. Táto plocha bude podelená podľa požiadaviek jednotlivých nájomníkov. Druhú časť tvoria šatne zamestnancov pracujúcich v tomto areáli s hygienickým zázemím a samostatnou jedálňou. V tejto časti budú umiestnené aj technické priestory (kotolňa, strojovňa VZT…). Oba spomínané bloky sú navzájom prepojené. Prízemie objektu má zabezpečený bezbariérový prístup.

Skladovacia časť sa skladá z troch navzájom posunutých blokov spojených do jedného celku skladovacej haly. Hala bude osadená 1,1 m nad okolitým upraveným terénom, čím sa vytvorí možnosť vykladania a nakladania tovaru priamo cez vyrovnávacie mostíky. Pre vjazd do haly sú zabezpečené nájazdové rampy v štyroch miestach haly.

Nadštandardnosť priestorov a veľká prispôsobivosť potrebám potenciálnych nájomníkov a užívateľov patrí k hlavným devízam tohto logistického centra. K dispozícii bude 21 700 m2 skladových priestorov a asi 5 000 m2 kancelárskych priestorov na poschodí. Všetky priestory budú nadštandardne vybavené s možnosťou využitia internetu a iných informačných technológií. Skladové priestory budú mať moderné elektrické brány s manžetami, rampy na nakladanie a vykladanie tovaru, dostatok obslužných a parkovacích plôch.

Skladovacia hala – pôdorys 1. NP

Názov stavby: Europa Logistik Center
Miesto stavby: Zvolen, lokalita „Čierne Zeme“ 
Stavebník:
Europa Logistik, a. s.               
Námestie SNP 11, Zvolen
Charakteristika stavby: Priemyselné budovy a sklady
Spracovateľ dokumentácie: Esting, s. r. o., Nám. SNP 64/2, Zvolen
Hlavný inžinier projektu:
Ing. arch. Pavel Mikleš
Ing. arch. Zoltán Hajdu
Stavebná časť: Ing. Jaroslav Volko
Spolupráca: Ing. Soňa Poláčiková
Predpokladané náklady: približne 500 miliónov Sk
Termín začatia výstavby: 2/2007
Termín dokončenia výstavby: 11/2007

Celkové riešenie:
Plocha pozemku stavby: 54 812 m2

Skladovacia hala:
Zastavaná plocha: 22 114,24 m2

Úžitková plocha                        
1. NP  
 
Sklad: 21 518,99 m2
Ostatné plochy: 437,40 m2
2. NP   
Kancelárska plocha:
3 154,73 m2
Ostatné plochy: 1 876,30 m2

Obostavaný priestor:            

  • železobetónový prefabrikovaný skelet: 306 698,037 m3
  • oceľový rámový skelet: 282 155,300 m3
  • oceľový priehradový skelet: 302 058,110 m3

(pet)
Vizualizácie: Esting, s. r. o