polyfunkcny objekt skybox
Galéria(2)

Polyfunkčný objekt SKYBOX

Partneri sekcie:

Novostavba polyfunkčného objektu SKYBOX sa nachádza na Pajštúnskej ulici v Bratislave.  Zo severnej strany je ohraničený tromi bodovými 12-podlažnými obytnými domami, z východnej a západnej strany ulicou Tupolevová,  z južnej strany ulicou Pajštúnska. Komplex tvoria  štyri rovnaké,  rovnako medzi sebou vzdialené obytné hranoly, vykonzolované  nad pešou promenádou a položené na dvojpodlažnom parteri. V strede je umiestnené átrium, spájajúce severnú a južnú časť pozemku a zároveň „prepichuje“ komplex na dve časti. Je to miesto na stretávanie sa a odpočinok.

polyfunkcny objekt skybox 7153 big image
novostavba
Bratislava, Pajštúnska ul. 3, 5, 7, 9
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Kalin Cakov,  Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek,  Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Kalin Cakov,  Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek,  Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti – statika stavby: Ing. Peter Gavaľa, Ing. Martin Kusý
Hlavný zhotoviteľ:  VÁHOSTAV – SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák
Stavebník: Realcorp Development  s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Rajek,  Ing. Juraj Oravec    
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 17,23 mil. €
Lehota výstavby: 07/2010 –  11/2012

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Budova svojím dizajnom prezentuje súčasný, moderný architektonický štýl. Je dynamická a zodpovedá dobe a miestu,  pre ktoré je navrhnutá. V tomto  prostredí prináša osvieženie a spestrenie. Urbanistický kopíruje uličnú čiaru a zapĺňa prázdnu a nevyužitú časť územia. Zároveň slúži ako akustická bariéra pre obytné domy zo severnej strany. Vzhľadom na panelákové prostredie, polyfunkčný dom sa uzatvára do seba, a vytvára si vlastný život.

V zvislom smere je objekt členený do troch častí:
1.  tmavé prvé dve podlažia,
2. biele obytné hranoly
3. zapustené sivé penthousy, obložené trvanlivými cetris doskami.

Takýmto spôsobom sa vytvorí dojem bytov vznášajúcich sa nad zemou. Tento efekt sa umocni najmä za tmy, keď vykonzolované časti obytných blokov – dlhé 14,5 m  – sa zospodu  nasvietia RGD ledkami.
Svojím flexibilným dispozičným riešením je pripravený vyhovieť všetkým budúcim požiadavkám a nárokom svojich užívateľov. V objekte sú: na 1. NP prenajímateľné  priestory (služby, obchody, verejné  stravovanie, lekáreň), na 2. NP fitness a nájomné priestory. By sú umiestnene v štyroch samostatných blokoch (blok A, B, C a D) od 3. NP po 7. NP  – každý z nich má svoju farbu, použitú iba v interiéri vstupnej haly. Z vonkajšej strany sú bloky pre zachovanie celkového konceptu rovnaké. V ponuke sú od jedno- až po štvorizbové byty – pre ľahšiu orientáciu byty na 3., 4., 5. a 6. NP  a na 7. NP sa nachádzajú veľkometrážne byty z veľkými strešnými terasami. Orientácia jednotlivých bytov je východ, západ, čo v konkrétnej situácii zabezpečuje dostatok svetla, ochranu pred rušnou Pajštúnskou ulicou, intimitu voči okolitým panelákom.
Okná sú akustické a zabezpečené vetracím mikrosystémom.

Objekt poskytuje dostatočný počet parkovacích miest pre návštevníkov aj majiteľov, celkovo 219. Parkoviská sú umiestnené v suteréne a na prízemí – prekryté – aj na jednosmernej komunikácii, v priamej nadväznosti na pešiu promenádu v južnej časti pozemku. Vstupy do prekrytých garáži sú z východnej a západnej časti pozemku. Budova je riešená bezbariérovo a umožňuje plynulý pohyb postihnutým osobám.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Objekt tvorí monolitický železobetónový skelet, zateplený 140 mm minerálnou vlnou.
Každý prenajímateľný priestor a byt je vybavený samostatnými meracími zariadeniami pre všetky typy energii.
Hrúbka podláh je 120 mm, čo zabezpečuje dostatočnú akustickú izoláciu medzi poschodiami a umožňuje umiestnenie podlahového vykurovania – podľa klientskych požiadaviek.

Vykurovanie v celom objekte je vykurovacími telesami – KORADO. Na 7. NP  sú požité podlahové konvektory – LICON. Všetky interiérové dvere v bytoch sú po strop, čo optický zväčšuje svetlú výšku priestorov.
V penthousoch je klimatizácia stropnými jednotkami, zapustená do podhľadu, ktorý zároveň môže slúžiť aj na umiestnenie stropných svietidiel. Je možné vybudovanie krbov v interiéri aj na terase. Svetla výška v penthousoch je 2,8 m + 650 mm SDK podhľad plnoplošný. 
Veľké zasklenia sú chránene hliníkovými žalúziami, ovládané na elektriku.
Výstup na terasy z interiéru je bezbariérový. Hrúbka podlahovej a strešnej konštrukcie je 350 mm, čo umožňuje flexibilnú zmenu polohy ležatých rozvodov, najmä kanalizačných potrubí.
Výťahy – SHINDLER a kapacitné sú navrhnuté tak, aby mohli zabezpečiť pohodlne sťahovanie aj prepravu osôb.

Vzhľadom na mestské petržalské prostredie sú na celom dome použite trvanlivé materiály – cetrisový obklad, hliníkové okna, balkónové dosky z tónovaného pohľadového betónu a prerušeným tepelným mostom,  lexanové zábradlia s potlačou, prístrešky pre kontajnery z pohľadového betónu, lavičky z terazza, hliníkové žalúzie.

Celý komplex je vybavený 24-hodinovou strážnou službou, ktorá monitoruje pohyb osôb a motorových vozidiel. Odvoz smetí je riešený pozdĺž jednosmernej komunikácie v južnej časti pozemku.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Prenajímateľné priestory na 1. NP: 1.129,5 m2
Súkromné ambulancie 2. NP:  3.222,8 m2
Byty: 9.610 m2
Spoločné priestory bytov a pivnice: 2.810,9 m2
Terasy, loggie: 2.895,6 m2
Prekryté parkoviská: 4.538,3 m2
Technické priestory: 171,4 m2
Počty bytových jednotiek:
1-izbový byt: 8
2-izbový byt: 40
3-izbpvý byt: 64
4-izbový byt: 8
Penthaus: 8
Celkom: 128 b. j.
Počet parkovacích miest:  219, z toho
– prekrytých 169
– na teréne 50.

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

Foto: Peter Turanský

–>–>