Severín – nové nákupné centrum s bytmi v Malackách

Partneri sekcie:

V samotnom centre Malaciek sa v marci začala výstavba polyfunkčného objektu Severín, ktorá prinesie byty, apartmány, ako aj nákupné centrum s pasážou. Projekt by mal byť dokončený na jeseň v roku 2021 a vytvorí aj novú pešiu zónu v nadväznosti na novobudované námestie s umiestnením statickej dopravy pod terén.

Projekt polyfunkčného objektu Severín rieši územie v absolútnom centre mesta Malacky v kontexte s hlavnou dopravnou križovatkou mesta, ako aj centrálnym parkom. Toto územie bolo pôvodne zastavané jednopodlažnými, z hľadiska histórie, ako aj architektúry málo významnými objektmi. „Objekt má celkovo 5 nadzemných podlaží, pričom posledné podlažie je ustúpené,“ približuje autor projektu Roman Hájek.

Pohľad z centrálnej križovatky.
Pohľad z centrálnej križovatky. |

„Prízemie v plnej miere využíva zastavanosť pozemku. Ostatné bytové podlažia sú riešené v tvare obráteného písmena H, čo umožňuje vytvorenie vnútropriestorov s určitou intímnosťou vzhľadom na svoju polohu v meste. Bytové podlažie nad obchodnými priestormi, ako aj byty na poslednom podlaží využívajú časť striech ako terasy a veľká časť z nich je riešená ako zelené strechy.“

Pohľad z budúceho námestia.
Interiérový záber.
Fasáda orientovaná na hlavnú tepnu mesta.
Pohľad z centrálnej križovatky.
Severin situacia
Severin priecny rez
Severin podorys 2NP

Nové námestie

Vytvorením obchodného parteru priechodná pasáž v tvare T prepája navrhované námestie na mieste pôvodného, málo estetického parkoviska s okolitými vznikajúcimi pešími a cyklistickými ťahmi. Projekt Severín je akýmsi „mestom v meste“, ktoré okrem bývania prinesie aj množstvo voľnočasových aktivít, kompletnú občiansku vybavenosť a príjemné verejné priestory.

Fasáda orientovaná na hlavnú tepnu mesta.
Fasáda orientovaná na hlavnú tepnu mesta. |

Využíva všetky pozitíva mestského bývania s výhodným dopravným napojením. „Samotný objekt má voči svojmu okoliu otvorené celkovo tri fasády s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami od svojho okolia,“ dodáva Roman Hájek. „Toto umožnilo vytvorenie samostatného riešenia jednotlivých fasád, ako aj parteru a v nemalej miere aj priame začlenenie do predpokladaného intenzívneho pešieho života tejto lokality.“

Interiérový záber.
Interiérový záber. |
POLYFUNKČNÝ OBJEKT SEVERÍN
Miesto: Hviezdoslavova ul., Malacky-centrum
Investor: LGR Invest, s. r. o.
Architekt: Ing. arch. Roman Hájek
Spolupráca: Ing. arch. Roderik Zetocha
Generálny projektant: Art of Space, s. r. o.
Začiatok a koniec výstavby: 03/2019 – 10/2021
Úžitkové plochy: byty a apartmány – 5 707 m2, obchodné priestory s pasážou – 2 726 m2, podzemná garáž – 2 781 m2
Počet bytov, apartmánov: 69, 13
Výška investície: 6 424 000 € bez DPH
Text: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie, projektová dokumentácia: Art Of Space – Roman Hájek, Roderik Zetocha

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 3/2019.