Polyfunkčný objekt AIRCRAFT

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT

Komplex sa nachádza v blízkosti bratislavského letiska a spojenie s lietaním a lietadlami nevyjadruje len jeho názov a poloha, ale aj architektonický koncept. Stavba znázorňuje zdvihnuté krídla, pričom centrálna časť objektu tvorí akoby trup, z ktorého sa krídla zdvíhajú nad terén. Zasklenú fasádu tvoria striedajúce sa transparentné a plné plochy. Celý objekt má jasnú myšlienku – snahu pôsobiť proti gravitácii.

Objekt sa nachádza medzi diaľnicou D1 a Ivánskou cestou. Táto oblasť je charakteristická administratívnou a obchodnou výstavbou, takže stavba je v prostredí, kde nielen že nikomu neprekáža jej rozmer, ale vynikne aj jej architektonické stvárnenie. Spoločnosť má navyše v pláne budovu doplniť o ďalšie dva projekty – športové centrum a hotel. Športové centrum by malo byť hotové v roku 2011.

Krídla administratívnej budovy nie sú krídlami len obrazne – vo svojom „náručí“ zvierajú nádvorie a vytvárajú zákryt. Odsadenie parteru dotvára dynamiku a vzletnosť hmotovej koncepcie, ktorá takto vynikne z ktoréhokoľvek pohľadu na budovu. Jediným mantinelom pri vytváraní návrhu budovy bol pre architektov rozpočet.

Koncept fasády uspel pri prezentácii okamžite a bolo už len nutné zvoliť taký systém, aby vyhovoval architektonickému zámeru a zároveň poskytoval pre vnútorné priestory výhodnú mieru zatienenia a funkčnej modulácie. Objekt tvorí šesť nadzemných podlaží univerzálnych administratívnych priestorov. Centrálne priestory s komunikáciami a sociálne zázemie majú jednotný interiérový výraz.

Administratívne časti si môžu v rámci dohodnutých schém dotvoriť nájomcovia. Parter objektu tvorí centrálna vstupná hala, reštauračné zariadenie a obchodné priestory.

Objekt má jedno technické podzemné podlažie. Parkovacie kapacity sú vyriešené v exteriéri.

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT 
Miesto / Location: Ivánska cesta, Bratislava
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Využitie / Function: polyfunkčný objekt
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Franko
                         Ing. arch. Radoslav Grečmal
                         Ing. arch. Peter Harvan
                         Ing. arch. Ivan Kreva
                         Ing. arch. Monika Žitná
                         Ing. arch. Tomáš Szöke
                         Ing. arch. Pavol Horváth  
Hlavný projektant: GFI, a. s.
Hlavní zhotovovatelia: Stavomontáže Žilina, a. s., Ulysses, a. s.
Stavebník: Aircraft Diagnostic Company, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 23,24 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 9/2006
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 4/2008

Dodávatelia stavby
Fasádne konštrukcie: Schüco International KG
{PL}

  
  

Foto: archív SCHUCO International, KG