Polyfunkčný dom MOYSES
Galéria(6)

Polyfunkčný dom MOYSES

Partneri sekcie:

Stavba, v ktorej sídli špecializovaná nemocnica zameraná na komplexnú liečbu karcinómu prsníka Mammacentrum sv. Agáty, sa nachádza v lokalite Belveder v Banskej Bystrici. Vzhľad polyfunkčného domu MOYSES výrazne ovplyvňuje práve jeho funkcia. Napriek tomu však nejde o architektonicky jednorozmernú stavbu, v ktorej účel potlačí formu – práve naopak. 

Základná hmota objektu vychádza z geometrických tvarov. Dominantný je síce koncept jednoduchého štvorpodlažného horizontálneho hranolu, ozvláštnenie však prináša elipsovitá hmota piateho podlažia, ktorá korunuje stavbu. Časť hmoty je zrezaná šikmo, čím sa vylepšili hmotovo-priestorové väzby na existujúci ubytovací komplex hospicu. V zrezanej časti sú vynechané dve nadzemné podlažia, vďaka čomu sa priestor prevzdušnil.

Pri vstupe do objektu je umiestnená recepcia. Na prízemí sú nájomné priestory, kaviareň s rýchlym občerstvením a lekáreň. Vo vstupnej hale sa tiež nachádza Kaplnka svätej Alžbety.

Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza administratívna časť zdravotníckeho zariadenia Mammacentrum, psychológ, laboratórium a onkologická ambulancia. Na treťom poschodí je srdce zdravotníckeho zariadenia. Informačný pult tvorí bránu k diagnostickým prístrojom – okrem mamografu a sonografu je tu aj možnosť vyšetrenia na stereotaktickom stole. Miestnosti sú navzájom prepojené a každá má vlastnú prezliekareň.

Štvrté poschodie poskytuje možnosť krátkodobého ubytovania v dvojlôžkovej izbe. Ostatnú časť podlažia opäť dopĺňa administratíva a prenajímateľné ambulancie.

Všetky priestory vznikli z dôrazom na citlivý prístup k pacientom, no zároveň aj s ohľadom na technické požiadavky, ktoré takéto zariadenie vyžaduje.

Polyfunkčný dom MOYSES

Miesto / Location: Banská Bystrica – Belveder
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Využitie / Function: polyfunkčný objekt, zdravotnícke zariadenie, obchodné priestory
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., Ing. arch. Pavel Záriš.
Hlavný projektant: AMŠ Partners, spol. s r. o.,
Hlavný zhotovovateľ: RANDA + R, s. r. o.
Stavebník: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Investičné náklady s DPH: 8,9 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 6/2007
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 6/2009
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors: 5, piate ustupujúce
Počet podzemných podlaží / Number of under-ground floors: 1

   
   

foto: Miroslava ŠOVČÍKOVÁ, Pavol ZÁRIŠ, Ľudovít GAJDOŠ