image 90915 25 v1
Galéria(6)

Panorama City, Bratislava

Partneri sekcie:

Dve v súčasnosti najvyššie budovy na Slovensku s výškou 112,20 m a 112,60 m ponúkli spolu 606 bytov rôznych kategórií – od jednoizbových štúdií až po päťizbové veľkometrážne byty.

02 Panorama city
03 Panorama city PNC 09 vyber
PNC 10 vyber
PNC 12 vyber
01 Panorama city PNC 03 vyber

Tridsiate štvrté ustupujúce poschodie je vyhradené pre centrálnu strojovňu chladenia, suché chladiče a ostatné technické zariadenia, ktoré sú ukryté za mäkko tvarovanou akustickou stenou. V objekte je celkovo 932 parkovacích miest. Parter je okrem vstupných priestorov do obytných veží využitý na obchodné prevádzky a služby pre obyvateľov aj návštevníkov Panorama City. Architektúre stavby dominuje biela farba uplatnená na horizontálnych parapetných pásoch, ktoré striedaním svojej hrúbky artikulujú drobnokresbu architektúry celej stavby. Veľkoplošné okenné otvory so 60 cm vysokými okennými parapetmi a celozasklenné zábradlia lodžií umožňujú nerušené výhľady z obytných miestností na panorámu Bratislavy.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hermann
Spolupráca: Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. arch. Daniel Ružička, Ing. arch. Jana Valachovičová, Ing. arch. Beáta Hermannová, Ing. arch. Daniel Mikunda, Ing. arch. Marek Vančo, Ing. arch. Viera Hajasová
Trojuholníkový koncept obyt. veží: Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, Barcelona
Projektant architektonickej časti: P-T, s. r. o.
Stavebník: Panorama byty, a. s., J&T Real Estate, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Kamil Baďo, Gleeds ČR, s. r. o., Gleeds Slovensko
Zhotoviteľ nosnej konštrukcie: Chemkostav, a.s.
Opláštenie: INGSTEEL, spol. s r. o.
Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie: KLIMAK, s. r. o.
Investičné náklady (bez DPH): 94 mil. €
Elektroinštalácie a montáž slaboprúdových technológií: NECTEL
Čas výstavby: 08/2013 – 03/2016

Ocenenie:
Hlavná cena, titul Stavba roka 2016
Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Foto: prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho