Pešia zóna

Finalisti CE.ZA.AR 2006

Tento rok vyhlásila Slovenská komora architektov už jubilejný 5. ročník Ceny za architektúru – CE.ZA.AR 2006. Cenu udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. …