image 71062 25 v2
Galéria(22)

Nulový dom tvárou v tvár slnku

Partneri sekcie:

Rodinný dom ZEB z dielne nórskeho ateliéru Snøhetta je prístupný slnku a navyše zodpovedný k životnému prostrediu. Často diskutovaná otázka, či je pasívny dom skutočne ekologický, našla odpoveď v podobe tohto ZEB domu (Zero Emission Building). Súčasné nízkoenergetické domy vyžadujú kvantá tepelnej izolácie – pri jej výrobe však vzniká značné množstvo oxidu uhličitého. Pri tomto rodinnom dome sa autori zamerali na udržateľný prístup už pri výbere materiálu, keď posudzovali všetky fázy jeho výroby a ich vplyv na životné prostredie. Napriek tomu, že využili najnovšie technologické postupy, dom ani v najmenšom nepripomína vesmírnu stanicu.

x  12
x  11
x  10
x  9
x  8
x  7
x  6
x  5

Ateliér Snøhetta vytvoril projekt ako aktívny člen Výskumného centra nulových domov. Multikomfortný dom ZEB je spoločným dielom nórskeho ateliéru, výskumnej skupiny SINTEF a investora Optimera & Brødrene Dahl. Aby sa projekt dočkal úspešnej realizácie, bolo potrebné spojiť architektúru a technológiu. Nastolila sa tak rovnováha medzi pohodlím a efektívnym využívaním energie. Dnes dom funguje ako názorná ukážka a metodologická pomôcka pri výučbe výstavby nulových domov. Osobný zážitok z návštevy týchto priestorov totiž môže byť oveľa presvedčivejší ako množstvo tabuliek o energetickej úspore.

Aby dom získal certifikát ZEB, musí splniť náročné podmienky. Najdôležitejšou podmienkou je, aby celoročná prevádzka domu na 100 % ekologicky vykompenzovala jeho počiatočnú či priebežnú produkciu CO2. Tam, kde predtým dizajn ustupoval technológiám, sa autori rozhodli čeliť výzve a dosiahnuť konsenzus architektúry a ekológie. Obnoviteľná energia sa získava prostredníctvom fotovoltických a solárno-termálnych panelov zabudovaných v obálke budovy. Kompenzácia emisií skleníkových plynov sa týmto však nekončí, trvalo udržateľné stavebníctvo musí podľa autorov prihliadať aj na pokrokové výrobné postupy stavebných materiálov.

Dom je energeticky sebestačný

Celkový náklon domu na juhovýchod vyhovuje energetickým i užívateľským požiadavkám. Povrch zvažujúcej sa strechy je obložený solárnymi panelmi. K úspore energie dopomohlo aj využitie geotermálnej energie z miestnych zdrojov. Všetka nazhromaždená energia z týchto zdrojov pokrýva energetické potreby jedného rodinného domu a ostáva dokonca aj prebytok, ktorý sa následne využije na celoročnú prevádzku elektrického auta.

Pasívne solárne zisky

Dizajn budovy vychádza z overených zásad výstavby nízkoenergetických domov. Dôležitými prvkami sú maximálne efektívne využívanie slnečnej energie (vďaka správnej orientácii domu –natočením k slnku), celková geometria i pomer plochy a objemu stavby. Uzavretosť interiéru (stenami a oknami) kompenzuje výhľad na okolitú krajinu. Na vnútorné i vonkajšie povrchy sa cielene zvolili esteticky obľúbené materiály, ktoré disponujú schopnosťou vytvoriť atmosféru pohodlia a útulnosti.

Bezprostredné okolie ZEB domu bolo koncipované ako záhrada, kde sa môže návštevník prejsť a sám objaviť a posúdiť prvky, ktoré robia tento dom výnimočným. Za zmienku rozhodne stoja malé átrium s ohniskom určené na celoročné využívanie, izba so stenami obloženými drevom a tehlami či špeciálne miesto v záhrade, nazvané „raňajkové“, situované na východnej strane s výhľadom na susedné hospodárstvo. Na tejto malej ploche sa použila dlažba z recyklovaných drevených blokov, ktoré vytvárajú príjemný povrch.

Ekologická výroba

V porovnaní s ostatnými nízkoenergetickými domami má tento dom jedno veľké pozitívum. Už pri výbere stavebného materiálu sa prihliadalo na to, aby bola jeho výroba ekologická. Výskumné centrum poskytlo nové nástroje a tiež zázemie na multidisciplinárnu spoluprácu. Výsledkom sú inovatívne konštrukčné riešenia. Projekt sa od začiatku snažil vyhovieť chatárskym, vedeckým i technickým nadšencom.

Autor: Snøhetta
Investor: Optimera & Brødrene Dahl (Saint Gobain)
Lokalita: Ringdalskogen, Larvik, Nórsko
Realizácia: september 2014
Plocha : 220 m²
Zdroj: Snøhetta

Katarína Vankušová
FOTO: Bruce Damonte, EVE, Snøhetta