Obytný súbor Maierhof spája vidieckosť a hravosť

Dobré susedstvá generujú silné komunity a silné komunity prospievajú nielen bezprostrednému okoliu, ale aj celému mestu. S cieľom vytvoriť dokonalé podmienky na zrod novej boli v malom mestečku Bludenz v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko komunitou navrhnuté a postavené drevené bytové domy so snahou otvárať oči aj srdcia okoliu.

V rakúskom mestečku uprostred Álp nedávno dokončili projekt obytného súboru Maierhof. Úlohou architektonického štúdia feld72 bolo zasadiť do malebného prostredia, ktoré je charakterizované poľnohospodárstvom, starými stajňami a rodinnými domami, viacúrovňové rezidenčné bývanie s premyslenou architektúrou so susedskou atmosférou.

Vstup do areálu.
Vstup do areálu. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Zahusťovanie vidieka

Projekt začal v roku 2014 ako štúdia pre trojuholníkový pozemok s výmerou 8 500 m2. Cieľom bolo zlúčiť zahustenie zástavby a okolitý kontext. Nároky na novú výstavbu boli konkretizované s participáciou obyvateľov mesta Bludenz – otvoreným dialógom architektov a miestnych. Tento prístup je štúdiu feld72 vlastný: „V každom projekte je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledný produkt.

V našom prípade je ale vždy prioritný ľudský faktor. Hlavná otázka, ktorú si pri navrhovaní kladieme, je: kde sa nachádza naša spoločnosť a ako môžeme my ako architekti prispieť k ďalšiemu dialógu v rámci svojich obmedzených možností?“

Požiadavky zneli jasne – návrh by mal disponovať priepustnosťou urbanizmu, verejnou pasážou pre peších a extrovertnými verejnými priestormi, ktoré by dodali pridanú hodnotu celej štvrti. Po dokončení štúdie sa projektu ujal neziskový developer „Wohnbauselbsthilfe“ (v preklade svojpomocná výstavba bývania, pozn. red.).

Vnútorné nádvorie osviežuje hravosť chodníkov.
Vnútorné nádvorie osviežuje hravosť chodníkov. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Súbor 8 budov

Rozdelenie hmoty do viacerých menších jednotiek je overený koncept z predošlých projektov dielne feld72 – Kalten a Eppan v južnom Tirolsku. Maierhof pozostáva z 8 trojposchodových objektov. Kompaktné kubusy sa na prvý pohľad zdajú rovnaké.

Tento dojem ale pri ďalšom skúmaní narúšajú rozličné natočenie k centrálnemu priestoru a vonkajšie rozmery objektov, aby tak umožnili rôznorodé vizuálne spojenia a zdôraznili dedinského ducha. Všetky domy majú zelené strechy a solárne termálne kolektory. Obytný súbor je vo svojej podstate drevená hybridná stavba s fasádou z prefabrikovaných drevených prvkov zo striebornej jedle.

Sú bez akéhokoľvek náteru a majú rôzne šírky, ktoré dodávajú zovňajšku hravý charakter. Minimalistická kordónová rímsa v kovovom vyhotovení indikuje hranicu medzi prízemím a hornými poschodiami. Vzhľad povrchov počíta počas rokov existencie s príchodom striebornosivej patiny, ktorá tak zjednotí Maierhof s okolitými poľnohospodárskymi budovami.

3D zobrazenie situácie
3D zobrazenie situácie | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Široká škála verejných priestorov

Významný aspekt realizácie tvorí séria voľných priestranstiev s rozličnými priestorovými kvalitami a charakteristikami. Väčšina územia je bez áut, tie sú schované na podzemnom parkovisku s príjazdovou cestou vinúcou sa popri severnej hranici pozemku.

Pohyb peších smeruje z ulice cez námestie v juhozápadnej časti parcely. Dizajn námestia si osvojil a reinterpretoval typické miestne prvky, ako je fontána alebo záhradná stena. Nenachádzajú sa tu ploty ani múry, namiesto toho prechod medzi verejným a súkromným priestorom indikujú pásy lúčnych kvetov. Námestie vedie na centrálne zelené nádvorie, okolo ktorého je zoskupených šesť z ôsmich budov.

„Zdieľaná“ plocha bola navrhnutá ako verejný priestor pre celé okolie a ponúka priestor na hranie, stretnutia, prístup a parkovanie pre bicykle. Chodník ďalej vedie do uličného priestoru tvoreného zvyšnými dvoma budovami a ústi pri detskom ihrisku. Na východnom okraji pozemku je lúka s priestorom na komunitnú záhradu tvoriacu hranicu medzi Maierhofom a otvorenými poľami. Dizajn exteriérov navrhlo štúdio štúdiom krajinnej architektúry Gruber + Haumer.

Pôdorys typického podlažia objektov.
Pôdorys typického podlažia objektov. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Esenciálna spoločenská miestnosť

Osem budov s celkovou obytnou plochou približne 4 500 m2 ponúka rôzne druhy sociálnych bytov na prenájom i predaj. 67 apartmánov sa rozlohovo pohybuje v rozmedzí od 37 m2 pri 1-izbových do 91 m2 v prípade 4-izbových bytov.

Všetky jednotky zahŕňajú súkromný vonkajší priestor (lodžia). Rôznorodosť bytových jednotiek má ambíciu zabezpečiť sociálnu rozmanitosť v rámci Maierhofu. Okrem veľkoryso navrhnutých otvorených priestorov umocňuje sociálnu súdržnosť v rámci súboru aj mimo neho spoločenská miestnosť, ktorá je v správe mesta. Je umiestnená na prízemí pri vchode na pozemok, s výhľadom na námestie z jednej strany a z druhej na nádvorie.

„Fenomén otvárania (sa) považujeme za krásnu ilustráciu našej filozofie – odhaľovanie nových perspektív, vytváranie prekvapivých vizuálnych vzťahov a vytváranie prepojenia s kontextom. Otváranie ako také nie je len fyzický akt, ale aj metafora,“ dodávajú architekti.

OBYTNÝ SÚBOR MAIERHOF
Miesto: Bludenz, Rakúsko
Investor: Wohnbauselbsthilfe, Rakúsko
Architekt: feld72
Záhradné úpravy: Gruber + Haumer
Spolupráca: Hammerle – Huster,
DI Bernhard Weithas, WILU, EWA St. Anton
Celková plocha: 7 420 m2
Realizácia: 2019
TEXT: Alexandra Mulerová
DOKUMENTÁCIA: FELD72
FOTO: Hertha Hurnaus