Divadlo Aréna počas rekonštrukčných prác.

Obnova Arény pokračuje. Modernú divadelnú technológiu by mala dostať v lete

Stavebné práce na rekonštrukcii Divadla Aréna na dunajskom nábreží v bratislavskej mestskej časti Petržalka sú na úrovni približne 85 % z celkovej rekonštrukcie. Vlastní ho Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Vlastné práce sa začali vo februári minulého roka pod taktovkou spoločnosti Metrostav, ktorá je zhotoviteľom. Stavba by mala byť odovzdaná na konci tretieho kvartálu 2023. Výsledkom bude jedno z najmodernejších divadelných stánkov na Slovensku.

Okrem týchto prác bude treba zosynchronizovať administratívne, technické a legislatívne prvky pre riadnu prevádzku kultúrneho stánku. „Finálny termín otvorenia divadla budeme verejnosti v predstihu komunikovať. Dôležitý bude tiež priebeh procesu kolaudácie,“ uviedla pre ASB hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Divadlo Aréna: 

Od roku 2002 patrí budova do majetku Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2020 ponúkala veľká sála miesta pre 318 divákov, pri štandardnej úprave 264 miest. Historická budova Arény z roku 1898 je na Viedenskej ceste v susedstve pravého brehu Dunaja. Pred ňou tam stál otvorený drevený amfiteáter z roku 1828 s 3-tisíc miestami. Architektom divadla bol taliansky inžinier Ettore Fenderl, ktorý vyštudoval stavebné inžinierstvo v Miláne.

Významné bude nastavenie novej divadelnej technológie, ktorú musia pracovníci divadla preskúšať a prispôsobiť prevádzkovým podmienkam. Predpokladaný termín jej inštalácie sú prázdninové mesiace po ukončení prác na stavbe a v interiéri.

Vstup do divadla Aréna.
Vstup do divadla Aréna. | Zdroj: BSK

Variabilita budovy, ale i celého priestoru je veľká, čo prinesie veľkú pridanú hodnotu oproti iným divadelným budovám. Hľadisko Aréna bude teleskopické, zasúvateľné, s rôznym výškovým rozptylom. Vďaka tomu tu vedia byť aj iné typy podujatí ako klasické „kukátkové“ predstavenia.

Najmodernejšie svetelné a zvukové technológie zabezpečia kvalitatívne iný rozmer inscenácií. Nad javiskom pribudnú ťahy, ktoré divadlo predtým nemalo. To prinesie ďalšie možnosti obohatenia a rozšírenia obsahovej stránky.

Činohra a dramaturgia občianskeho cyklu, typické pre župné divadlo Aréna, zostanú zachované. Multižánrovosť priestoru dáva možnosť vrátiť sa aj k formátom, ako sú prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, hudobné podujatia či experimentálna tvorba.

V interiéri Arény bude treba klásť povrchy a dlažby, inštalovať sanitu, technické vybavenie, osadiť prvky technológie divadla a podobne. Zároveň sa obstaráva interiér kancelárií, šatní, skladových priestorov.

BSK kladie veľký dôraz aj na priestory pre divákov a návštevníkov divadla. Budú mať jednotný vizuálny základ. Záleží aj na interiéri divadelnej kaviarne, ktorá je koncipovaná ako priestor na krátku návštevu počas trvania divadelnej inscenácie aj ako celoročná prevádzka s terasou s výhľadom na Staré Mesto za riekou Dunaj.

Práce v interiére divadla Aréna.
Práce v interiéri divadla Aréna. | Zdroj: BSK

BSK na jeseň 2022 informoval, že tento rok obnoví pozemok, na ktorom stojí divadlo. Z pozemku sa stane multifunkčný priestor na exteriérové podujatia rôzneho druhu aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom je otvoriť ho návštevníkom a vizuálne prepojiť s priľahlým parkom na brehu Dunaja.

V spolupráci BSK so zástupcami Divadla Aréna, zhotoviteľom, architektmi a Krajským pamiatkovým úradom sa podarilo zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky či nosníkové železné trámy. Všetky zrepasujú, čím dotvoria finálnu identitu Divadla Aréna.

Rekonštrukcia Divadla Aréna, Bratislava

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Architekt: Gabriel Drobniak
Náklady: cca 9 mil. €
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia
Realizácia: 02/2022 – 3.Q 2023