O úspechu rekonštrukcie Nemocnice sv. Jozefa vo Viedni rozhodla kultúra vedenia projektu

St. Josef nemocnice Vídeň projektovy management DELTA Foto Manfred Seidl
Zdroj: Manfred Seidl

Od roku 2014 do jari 2019 prešla Nemocnica sv. Jozefa vo Viedni početnými premenami. Spoločnosť DELTA a jej projektový tím si vzali na plecia koordináciu stavebných úprav, celkovú rekonštrukciu a prestavbu, ktorá prebiehala, ako možno predpokladať, v plnej prevádzke nemocnice viac ako 12 rokov.

Erik Štefanovič o projekte nemocnice: „Naši rakúski kolegovia majú naozaj hlboké znalosti v tomto odbore, ktorý je pri prestavbe a výstavbe extrémne citlivý nielen na kvalitu, technologickú náročnosť, ale aj garanciu dodržania stanovených termínov na dokončenie stavebných prác. Projektový tím DELTA opäť potvrdil, prečo sme v stavebnej brandži preslávení ako partner, ktorý v každom projekte aktívne hľadá maximum možností pre najlepší výsledok. To nám umožnilo dosiahnuť úspešné dokončenie tohto rozsiahleho projektu, ktorý prebiehal niekoľko rokov v mnohých fázach.“

Nemocnica sv. Jozefa vo Viedni sa stáva v rakúskom hlavnom meste veľkým pojmom: So štyrmi tisíc pôrodmi ročne sa čoskoro stane najväčšou pôrodnicou v Rakúsku. Od roku 2014 bola nemocnica za plnej prevádzky rekonštruovaná a rozsiahle prestavaná.

V roku 2017 bolo dokončené a otvorené nové lôžkové krídlo a v roku 2018 oddelenie pediatrie s neonatológiou. V novembri 2019 boli otvorené štyri nové operačné sály a päť intenzívnych lôžok vrátane pomocných miestností.

Nemocnica sv. Jozefa chcela v rámci koordinácie projektu vyriešiť dve kľúčové časti nemocnice. Tá prvá bola rozšírením centra pre rodičov a deti, druhou významnou časťou bolo oddelenie onkológie. DELTA v tomto projekte prebrala úlohu projektového manažmentu jednotlivých projektov, vrátane manažmentu zmlúv a výberového konania.

St. Josef nemocnice Vídeň projektovy management DELTA Foto Manfred Seidl 1024x682 1
Zdroj: Manfred Seidl

428 stretnutí a množstvo osobných záväzkov

Nie je ťažké si priznať, že stavebný projekt, ktorý trvá viac ako 12 rokov (prvotný plán rekonštrukcie pochádzal z roku 2007), musel prejsť bežnými zmenami, ako sú zmeny personálu, a rozdielnymi názormi nových manažérov, a to nie je vždy jednoduché.

V spolupráci na tomto projekte sme sa však presvedčili, že rozdielne pohľady a pracovné metódy možno pri projekte využiť produktívne. Niekoľko spoločných startupov a pracovných workshopov a sprostredkovanie školenia nášho projektového manažéra Hildegarda Utermöhlena uľahčilo nájdenie riešenia v konfliktných situáciách a slúžilo účastníkom ako dôležitý proces učenia.

Nemocnice sv. Josefa Vídeň exteriér projektovy management DELTA web Quelle NIMCU
Zdroj: NIMCU

Spoločné úsilie zbližuje

Nemocnica sv. Jozefa sa vyznačuje tým, že sa o všetkých pacientov, matky a deti láskyplne stará a človek sa tu cíti skutočne v centre pozornosti. Erik Štefanovič za DELTA ČR dopĺňa k tomuto projektu viedenskej nemocnice: „Moderná klinika nemusí byť výnimočná len z hľadiska vyspelosti medicíny; modernej budovy ako celkového zázemia pre pacientov. Naším cieľom bolo sústrediť sa tiež na to, aby pacientom ponúkala možno čo najkomfortnejší pobyt v dobe liečby, keď je ich organizmus oslabený. Z nových priestorov doslova dýcha pokoj, čistota, precíznosť, premyslený koncept každého detailu.“

Video si môžete pozrieť tu.

Gerhard Fuchs, námestník riaditeľa administratívy v Nemocnici sv. Jozefa, k projektu dodal: „Koordinácia stavebného projektu medzi vysokošpecializovanými odborníkmi v oblasti medicíny a ošetrovateľstva bez skúseností na stavenisku na jednej strane a projektantmi a staviteľmi na strane druhej je zložitá. V projektovej kultúre založenej na partnerstve sme úspešne prekonali nevyhnutné nedorozumenie bez obviňovania, nepredvídateľné udalosti tvorivo vyriešili a celý tím sa prepojil. Preto je pre nás nesmierne cenné vedenie stavebných projektov v atmosfére, ktorú DELTA aktívne vytvára, tzn. v takej, ktorá ‚tiká v rovnakom rytme ako my‘, ktorá je orientovaná na riešenie a ktorá oceňuje faktické a medziľudské výzvy. V projektových manažéroch DELTA sme našli toho správneho partnera.“

Fotografie: NIMCU, Manfred Seidl, Viedeň
ZDROJ: PR článok spoločnosti Delta Projektconsult s.r.o.
KategórieZdravotníctvoZnačky