Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Strecha ako virtuálna obloha: Cinema center v Busane

strecha ako virtualna obloha cinema center v busane

Ateliér Coop Himmelb(l)au zostal verný svojmu názvu. Vytvoril vznášajúcu sa strechu ako virtuálnu oblohu. Oblohu nad filmovým umením v Busane. V komplexe kinosál Busan Cinema Center sa na jednom mieste stretávajú verejný priestor, kultúrne programy, zábava, technika a architektúra.

Tá sa zapája do organizmu mesta a spoluvytvára jeho dominantu. LED žiarovky, vsadené do strechy ako jej ozdobné prvky, pripomínajú virtuálnu oblohu a spájajú jednotlivé objekty s verejným priestranstvom do jedného multifunkčného mestského priestoru. Médiá, technika, zábava a voľný čas sa tu miešajú v otvorenej architektúre, ktorá poskytuje priestor na spontánne i plánované podujatia a aktivity. Výsledkom je miesto, ktoré má schopnosť citlivo reagovať na premeny a fungovať ako katalyzátor kultúrnej výmeny a transformácie.

Materiál ako jazyk
Jadrom jednotlivých priestorovo odlíšených častí celého architektonického komplexu sú budovy postavené pod spoločnou strechou. Je v nich divadlo, premietacie sály i amfiteáter, haly na zhromaždenia, kancelárie, štúdiá na umeleckú tvorbu, reštauračné zariadenia a rozličné kryté i nekryté verejné priestranstvá. Priestory v komplexe sú navrhnuté tak, aby umožňovali flexibilné využívanie jednak počas filmového festivalu, jednak pri bežnej prevádzke.

Materiál použitý pri stavbe budov definuje jednotlivé priestory a funguje ako jazyk, ktorým je vyjadrená architektonická koncepcia diela. Vďaka svojmu tvaru, umiestneniu a použitému materiálu tieto časti vytvárajú dynamické a neformálne napätie medzi zemou a strechou.

Strecha a dvojkužeľ
Dynamicky stvárnený povrch s LED žiarovkami, ktorými sú posiate zvlnené stropy vonkajších strešných baldachýnov, prepožičiava komplexu Busan Cinema Center symbolický a reprezentatívny ikonografický charakter. Rozličné umelecky poňaté svetelné šou, ktoré sa tu prezentujú pri príležitosti medzinárodného filmového festivalu, sú príležitosťou pre umelcov zameraných na oblasť vizuálneho umenia. Svetlo, ktoré je podstatou filmového umenia, sa stalo umeleckým výrazovým prostriedkom, ktorého prostredníctvom vznikla na verejnom mestskom priestranstve jedinečná atmosféra.

Výrazným symbolickým prvkom vstupnej časti komplexu je dvojkužeľ, spájajúci budovy Cinema Mountain a BIFF Hill. Základom jeho architektonického návrhu je oceľová sieť v tvare bubna, spočívajúca na viacerých radiálne rozmiestnených betónových stenách. Tento dvojkužeľ je jediným vertikálnym štrukturálnym prvkom, ktorý podopiera veľkú konzolovú strechu a plní funkciu stĺpa. Počas bežnej prevádzky centra je v spodnej časti dvojkužeľa verejne prístupná kaviareň s možnosťou vonkajšieho sedenia a vrchná časť dvojkužeľa vedie do luxusnej reštaurácie, baru a haly s výhľadom na park na nábreží rieky.

CINEMA CENTER, BUSAN
Miesto: Busan, Južná Kórea
Investor: Mesto Busan
Užívateľ: Medzinárodný filmový festival v Busane
Generálny projektant: COOP HIMMELB(L)AU
Wolf D. Prix / W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
Hlavný dizajnér/CEO: Wolf D. Prix
Partner projektu: Michael Volk
Architekt projektu:  Günther Weber
Súťaž (1. cena):  11/2005 
Začiatok projektovania:  1/2007  
Začiatok výstavby: 10/2008  
Ukončenie výstavby: 2012 
Investičné náklady: približne 100 miliónov € 
Plocha pozemku: 32 100 m2 
Čistá podlažná plocha (vnútorné priestory): 51,067 m2 
Zastavaná plocha: 10 005 m2 (bez strechy) 
Zastavaný priestor:  49 708 m3 
Rozmery konzolovej strechy: 60 × 120 m 
Výška podpier: 85 m 
Ceny: International Architecture Award, 2007 
The Chicago Athenaeum, Illinois, USA, 2007
Zápis v Guinessovej knihe rekordov – kategória
Najdlhšia konzolová strecha, Londýn,
Spojené kráľovstvo, 2011

Sály, kiná, amfiteáter
V multifunkčnej budove sa nachádzajú viacúčelová divadelná sála pre 1 000 divákov s najmodernejšou javiskovou technikou, multiplex s tromi premietacími plátnami pre 400 divákov a dve kiná pre 200 divákov. Divadelná sála a kiná majú osobitné vchody a foyer, ktorý sa však spolu s priestormi určenými oddych počas prestávky sa dá meniť podľa potrieb aktuálnych podujatí.

Úplne oddelené priestory divadla a kín zabezpečujú optimálnu zvukovú izoláciu divadelného priestoru, ktorý je navrhnutý ako flexibilná hala špičkových parametrov so sedadlami na dvoch úrovniach, optimálnymi líniami pohľadu a nastaviteľnou akustikou.

V Mestskom údolí sa nachádza filmový amfiteáter, do ktorého sa zmestí až 4 000 divákov. Údolie je chránené veľkou vonkajšou strechou vysvietenou LED žiarovkami, ktorá je orientovaná smerom k flexibilnému javisku a premietaciemu plátnu na vonkajšej, východnej fasáde budovy Cinema Mountain. Amfiteáter je vybavený vstavanými projekčnými plochami, javiskom, reproduktormi a osvetlením tak, aby sa pri predstaveniach vonku mohla využívať aj javisková technika interiérového divadla.

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO:  © DUCCIO MALAGAMBA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:  © COOP HIMMELB(L)AU

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre