Zimný štadión Ondreja Nepelu

zimny stadion ondreja nepelu

Prezentácia stavieb v 17. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2011. Rekonštrukcia štadiónu vychádzala z pôvodnej stavby. Jej architektonický  návrh prezentuje  zhmotnenie fenoménu ľadu (ľadovej kocky) do fasády stavby, ktorá obaľuje pôvodný zimný štadión ako horúce jadro, vyžarujúce pri prevádzke haly do okolia svoje lúče. Celú fasádu tvorí rôzna skladba sklených plôch, reflektujúca dynamiku stavby.

Z hľadiska funkčného využitia je stavba zimného štadióna multifunkčná hala. Stavba je   rozdelená na dva stavebné objekty – (1) Zimný štadión, (2) Tréningové haly -, ktoré sú vnútorne úzko komunikačne a technicky prepojené.

Stavba (1) je prioritne určená ako zimný štadión pre hokejové a krasokorčuliarske súťaže, stavba (2) dve tréningové haly na tréningy a korčuľovanie verejnosti. Hlavný nástup návštevníkov je od ulice Odbojárov cez štvoricu mobilných dvojschodísk. Na 2. nadzemnom podlaží je hlavný nástup do hľadiska. Prstenec okolo hľadiska obsahuje potrebnú vybavenosť (bufety a sociálne zariadenia).

Na 3. nadzemnom podlaží sú komunikačné a vybavenostné priestory pre hornú časť hľadiska.

Na 4. nadzemnom podlaží je kontrolovaný prístup do reštaurácie a do VIP časti, ktorá z troch strán obopína hľadisko. Súčasne je tu nástup do SKY boxov. Dve podzemné garáže sú prístupné z prepojovacej komunikácie. Nástup divákov je segregovaný. VIP diváci môžu cez hlavné komunikačné jadro prejsť priamo na 4. NP.  Ostatní diváci nastúpia cez hlavný nástup z ulice Odbojárov.

Túto stavbu pred širokou verejnosťou charakterizujú: 3 ľadové plochy na jednom mieste, 14 bufetov,  8 vstupných schodísk, ktoré sa pred zápasom spustia na námestie a po zápase sa zdvihnú, 39 turniketov, 8 výťahov, 76,5 m  rozpon hlavných nosníkov, 70 km rúrok chladiaceho systému,  605 km zabudovaných káblov, 7400 m2 skla na fasádach – 2928 sklenených tabúľ, 5500 ton ocele, 23 000 m3 betónu, 2 podlažia garáží s 372 parkovacími miestami, 2 tréningové plochy, 2,5 roka od prvej skice po prvé vhodené buly, stotisíce spokojných návštevníkov počas posledných majstrovstiev sveta v hokeji.

Zimný štadión Ondreja Nepelu
novostavba Bratislava
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko,  Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil
Autori interiérového riešenia: arch. Ing. Katarína Fischerová, Ing. arch. Dušan Kolenkáš, Ing. arch. Tamara Závodná, Ing. arch. Juraj Závodný 
Projektant architektonickej časti: FISCHER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – protipožiarna ochrana: Ing. Ladislav Vámoš
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Köppl
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislavy
Dozorná činnosť: Generálny investor Bratislavy
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 86,87 mil. €
Lehota výstavby:  05/2009 – 02/2011

zimný štadión,stavba roka

zimný štadión,stavba roka

zimný štadión,stavba roka

zimný štadión,stavba roka

zimný štadión,stavba roka

FOTO: Prof. Ľubo Stacho

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011

–>–>