Viacúčelová športová hala Poprad Aréna získala titul Stavba roka 2007

V rámci 13. súťaže Stavba roka 2007 porota udelila Hlavnú cenu titul Stavba roka 2007 dielu Viacúčelová športová hala Poprad Aréna. Celkovo porota rozhodla o 16 oceneniach 11 stavieb. Z nich bolo 6 cien udelených 5 stavbám v hlavnom meste SR a 10 cien pripadlo 6 stavbám situovaných mimo územia Bratislavy. Ide o kvalitatívny posun ocenenia kvality v prospech nebratislavských stavieb. 

Okrem hlavnej ceny predseda poroty oznámil ceny od 9 vyhlasovateľov súťaže: Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v stavbe patrí infraštruktúre Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica.

Avion Shopping Park – Extension v Bratislave dostal Cenu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za najlepšie remeselne zvládnutý stavebný detail.

Za osobité architektonické riešenie stavebných konštrukčných prvkov si Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov odniesli tvorcovia Viacúčelovej športovej haly Poprad Aréna.

Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v rekonštrukcii stavebného diela udelili tvorcom Hotela Bellevue – kongresové a relaxačné centrum Starý Smokovec.

Za mimoriadnu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou výstavby pripadla Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska novostavbe Schmitz Cargobull – predajný servis návesov v Senci.

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV za progresívne architektonické a stavebno-technické riešenie diela získala stavba Quacity – hotelovorelaxačný komplex v Poprade.

Cenu Združenia ABF Slovakia za originálne hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavby v centrálnej zóne sídla má oddnes Obytný súbor Rozadol v Bratislave.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Bytový dom roka 2007 prináleží objektu Obytný súbor Karloveské rameno v Bratislave.

Cenu Slovenského zväzu stavebných inžinierov Inžinierska stavba roka 2007 dostali tvorcovia diela Dostavba ČOV Poprad – Matejovce na financovaní s účasťou peňazí z Kohézneho fondu EÚ.

Tvorcovia rekonštrukcie budovy Bratislavskej vysokej školy práva získali Cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na nomináciu na hlavnú cenu bez udania poradia porota vybrala 5 stavieb: Obytný súbor Karloveské rameno (Bratislava), Dostavba čistiarne odpadových vôd Poprad – Matejovce s účasťou peňazí z Kohézneho fondu EÚ, Viacúčelová športová hala Poprad Aréna, Administratívny komplex na Štefánikovej ul. (Bratislava), Aquacity – hotelovorelaxačný komplex (Poprad).

Poslaním tejto súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela realizované na území SR, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka. Prihlásená stavba do súťaže musela disponovať kolaudačným rozhodnutím s právoplatnosťou od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007.

Zdroj: TASR

KategórieŠportoviskáZnačky,