Ľadová kryha v Pezinku ponúkne hokej a relax

ladova kryha v pezinku ponukne hokej a relax

Parcela na budúcu hokejovú halu sa nachádza na Suvorovovej ulici v Pezinku v časti určenej územným plánom na športovo-rekreačné aktivity. Je logickým pokračovaním a vhodným doplnením už existujúceho športového areálu v lokalite Rozálka.

Mestské zastupiteľstvo práve v tomto období rozhoduje o finálnej podobe hokejového štadióna. Predstavený projekt je z dielne ateliéru Ing. arch. Mariana Rusnáka – Rusnák Architects. Hlavnou myšlienkou návrhu je diverzifikácia funkcií stavieb – poskytnutie rozmanitých športovo-relaxačných služieb v rámci jedného areálu: hokejová hala, fitness centrum, wellness centrum, bazén a reštaurácia s kaviarňou. Cieľom je vytvorenie priestorového potenciálu na pokračujúci rozvoj športu v časti mesta s existujúcimi športovými plochami a aktivitami. V tomto projekte ide primárne o hokej, kde sa počíta s prenájmom plochy súkromným hráčskym skupinám. Otvára sa tým, samozrejme, aj možnosť vytvorenia športového oddielu s perspektívou ligových súťaží či rozvoja krasokorčuľovania a verejného korčuľovania v meste.

Aj pre školy
Nová hokejová hala by mohla v budúcnosti osloviť aj miestne školy. V rámci rozdelenia výstavby na etapy sa počíta s vybudovaním menšieho hotela, ktorého alternatívnou náplňou je internátna hokejová škola. Pri riešení projektu sa myslelo na využitie objektu aj mimo zimnej sezóny. Umelá športová plocha vytvorená zo vzájomne spojených plastových prvkov osadených na mäkkej tkanej podložke ponúkne priestor na in-line hokej, in-line korčuľovanie, hokejbal alebo futbal, ale aj na organizovanie koncertov a rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

Ľadová kryha v Pezinku
Architektúru všetkých objektov zjednotil autor architektonickej štúdie konceptom ľadovej kryhy. Pohral sa s plochami a prepájaním objemov, zároveň však nepravidelné tvary disciplinovane necháva v jednoduchej geometrii. Podarilo sa mu tak zosúladiť a pospájať všetky prevádzky do logického celku. Motív kryhy navyše vtipne ponúka rôzne veľké markízy a zastrešené trasy, čím sa prevádzka areálu stáva pohodlnejšou. Ľadový plášť predurčil aj farebné riešenie fasád. Snehová biela nepotrebuje nákladný komparz, navyše, necháva prirodzene vyznieť kovový plášť hokejovej haly. Aby súbor nepôsobil príliš chladným dojmom, architekt použil na časti fasády drevený obklad, ktorý ich pocitovo zateplil. Autor mal pri výškovom a pozičnom usporiadaní hmôt na zreteli blízkosť Malých Karpát aj samotné danosti terénu a okolitých stavieb. Jednotlivé objekty sú ľahko identifikovateľné, parkovisko umiestnil logicky na severnú neatraktívnu stranu pozemku, vstupy pre návštevníkov haly sú z juhu od centra Pezinka, do hotela a wellness časti sa vchádza zo západu. Samotná hala s hracou plochou 56 x 26 m je navrhnutá v zmysle stanov a pravidiel SZĽH vrátane pravidiel IIHF. Nachádza sa v severnej časti pozemku, aby bolo možné dosiahnuť ideálne tepelnotechnické parametre. Divákom budú k dispozícii dve tribúny s celkovou kapacitou 510 miest na sedenie a asi 200 miest na státie okolo ľadovej plochy. Okrem šatní so zázemím pre športovcov aj pre korčuľujúcu verejnosť, bufetu a kaviarne s reštauráciou s výhľadom na ľadovú plochu je do lokalitného programu zakomponované aj fitness centrum, wellness centrum s bazénom a dva správcovské byty alternatívne využiteľné ako kancelárie. Hokejová hala, fitness centrum, wellness centrum, bazén a reštaurácia sú vzájomne interiérovo prepojené, zároveň prevádzkovo oddeliteľné. Spolu s exteriérovými viacúčelovými športovými plochami, ktoré budú realizované pri hlavnom vstupe do areálu, tvoria ucelený športovo-rekreačný celok. Architekt na konštrukciu haly zvolil jednoduchý oceľový nosný systém so zastrešením z trapézových plechov a kingspanovou fasádou. Hotelová časť a welness sú prevažne železobetónové.

Hokejový štadión, Pezinok
Miesto: Suvorovova ulica, Pezinok–Rozálka
Autor: Rusnák architects spol.s.r.o., Hrnčiarska 12, Modra, Ing. arch. Marian Rusnák
Stupeň dokumentácie: Architektonická štúdia – investičný zámer
Hokejová hala vrátane príslušenstva   942 m2
Hotel 305 m2
Wellness 415 m2
Zastavané plochy spolu 3 662 m2
Plocha pozemku 9 156 m2
Obostavaný priestor spolu 31 900 m3

TEXT: Mária Nováková
DOKUMENTÁCIA: Ing. arch. Marian Rusnák – Rusnák Architects

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre