Areál žilinského športu

image 69947 25 v1

Mesto Žilina predstavilo 2 návrhy výstavby nového Areálu žilinského športu. Súčasťou tohto viacúčelového športového priestoru bude nielen multifunkčná športová hala, atletický štadión s eventuálnym 400-metrovým oválom, plavecké centrum s 25 a 50 m bazénom, tenisová hala, hokejová a krasokorčuliarska aréna, ale aj areál vodákov, detské ihrisko, piesková pláž, priestor na skateboard park, vyhliadková reštaurácia či drevené terasy nad riekou a samozrejme zázemie aj parkovacie plochy.

Veľkorysý športový areál je v súlade s územným plánom mesta. Alternatíva zapojenia existujúcej športovej haly je úplne nereálna a ani sám primátor mesta Igor Choma netuší, či sa vôbec bude dať týmto smerom niečo podniknúť.

Pozemky, na ktorých mesto plánuje postaviť nový areál športu, má od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba prenajaté na 50 rokov za 1 euro. Mesto na základe verejného obstarávania dalo spracovať 2 štúdie. Územie sa nachádza pod Dubňom medzi štvorprúdovou komunikáciou a riekou Váh. Mesto vyzýva na diskusiu o predstavených riešeniach, konkrétne termíny výstavby nie sú však známe. V dlhodobej vízii sa plánuje úprava dopravnej infraštruktúry aj na ľavom brehu Váhu.

Text: Mária Nováková
Dokumentácia: Mesto Žilina