Vizualizácia Centrum športu NSK

Nitra chystá krajské Centrum športu

Architektonická štúdia rieši najmä návrh športovej a hokejovej haly v severnej časti areálu Spojenej škole na Slančíkovej ulici v nadväznosti na ulicu Nábrežie mládeže a v blízkosti promenády rieky Nitra.