Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Pasívna materská škola

pasivna materska skola

Návrh stavby určenej pre deti býva pre architektov jednou z najzábavnejších zákaziek. Vychádzajú nielen z požiadaviek investora, ale aj z vlastných spomienok na detstvo a detské túžby. Práve tak vznikala škôlka v rakúskom Welse. Táto prevádzkovo nenáročná stavba poskytuje deťom útulné hniezda s výhľadom do prírody.

Materská škola na ulici Robert-Koch-Strasse vo Welse je umiestnená na relatívne veľkom pozemku so vstupným priečelím smerom k ceste. Areál po stranách cesty obklopujú vysoké živé ploty a chránia ho pred hlukom a pohľadmi zvonka.

Vzhľad stavby vzišiel zo súťaže uskutočnenej v roku 2009, ktorú vyhrala spoločnosť SWAP Architekten spolu s firmou DELTA Projektconsult. Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult hovorí, aká bola požiadavka investora: „Našou úlohou v tomto projekte bolo vybudovať materskú školu v pasívnom štandarde, ktorá bude z pedagogického hľadiska zodpovedať najmodernejším požiadavkám výuky.“ Aj keď teda hmotu budovy tvorí jednoduché kubické teleso, jeho vonkajšia strana je ozvláštnená akýmisi hniezdami a terasami nachádzajúcimi sa na poschodí vrátane mostíkov so záhradnými výstupmi. Tieto hniezda visia na fasáde materskej školy nielen na prízemí, ale aj na poschodí. Nápad projektantov a architektov sa stretol s veľkým záujmom tých, pre ktorých bol určený – detí. Veľkorysé výbežky sú počas prevádzky škôlky veľmi frekventované a medzi deťmi obľúbené, pretože im ponúkajú najmä v daždivých dňoch nerušený kontakt s prírodou.

Vnútorné usporiadanie, výhľad do záhrady
Vďaka jasnému usporiadaniu pôdorysu sa projekt vyznačuje vysokou mierou prehľadnosti. Veľkorysá vstupná hala sa pomocou priezoru cez celú budovu dostáva až do záhrady nachádzajúcej sa v zadnej časti objektu. Vľavo je správa budovy a vpravo je situovaná miestnosť pre batoľatá, do ktorej sa malé deti môžu pohodlne priviezť v kočíku. Zasklenia nachádzajúce sa vo výške podlahy umožňujú aj praktický očný kontakt z čakárne do miestnosti pre batoľatá.

Budova obsahuje spolu šesť tried a potrebné zázemie – prezliekareň, šatne, umyvárne a toalety. Jednotlivé miestnosti sú na zjednodušenie orientácie ešte vymaľované v rôznych pestrých farbách. Pomocou sériového usporiadania miestností oproti sebe sa tiež ponúka možnosť spoločne uzatvoriť viacero jednotlivých priestorov, aby sa tak pre deti vytvorili väčšie miestnosti na pohyb.

Symbolické hniezda pre deti
Hlavný priestor každej triedy je založený na pravouhlom pôdoryse, ktorý umožňuje spolu s modulárnym rozšírením vytvárať rôznorodé individuálne kombinácie priestoru. Hniezda, ktoré môžu byť aj dutinami, vyčnievajú z fasády ako zaujímavé arkierové prvky a umožňujú nový uhol pohľadu z budovy do záhrady. Obe hniezda sa vybudovali v meradle zodpovedajúcom deťom a sú to jednoznačne ich obľúbené priestory. Terasy sa nachádzajú vždy priamo pred priestormi jednotlivých miestností a poskytujú veľkorysý kontakt s voľným priestranstvom. Prístup do záhrady je z hygienických dôvodov umožnený len cez šatne. Dva východy na poschodí vedú súčasne cez mostík a smerom dole.

Ďalšie priestory na hru
Centrálnou spoločenskou miestnosťou materskej školy je aula. Ponúka deťom veľkolepý priestor na hranie, a to vďaka spojeniu s jedálňou a telocvičňou. K aule je orientované aj hlavné schodisko, na prízemí rozšírené ku schodom na sedenie. Otvoreným priestorom je aj detská knižnica na poschodí, ktorá poskytuje ďalší spoločný priestor na hru a komunikáciu na tomto poschodí.

Telocvičňa umiestnená medzi dvoma hracími miestnosťami je spojená obrovským skleneným priečelím so všeobecným priestorom a umožňuje tak deťom predvádzať cvičenie ako v divadle.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje usporiadanie zelene v záhrade, ktorá bola zriadená rozumne a s citom. Zachovali sa veľké staré stromy, ktoré vytvárajú zaujímavé možnosti na rôzne detské hry. V zadnej časti pozemku navŕšili malý kopec, ktorý v zime slúži na sánkovanie.

Škôlka však ponúka prostredie nielen prívetivé, ale aj energeticky úsporné. Napriek tomu, že zariadenie pre deti si vyžaduje vyšší tepelný komfort, welská škôlka bola postavená v pasívnom štandarde, takže náklady na jej prevádzku sú minimálne. „Nepatrné nároky na vykurovanie okolo 8 kWh na meter štvorcový ročne umožnili škôlke energetickú úsporu zhruba vo výške 194 000 kWh. To v prepočte znamená úsporu v nákladoch približne 12 000 eur,“ potvrdzuje výhody pasívneho riešenia Erik Štefanovič.

Materská škola vo Welse, Rakúsko
Investor: Magistrát mesta Wels
Architekt:  DELTA Projektconsult, Firma SWAP Architekten
Plocha pozemku: 4 790 m2
Zastavaná plocha: 830 m2
Úžitková plocha: 1 592 m2
Začiatok projekcie: január 2009
Čas výstavby: 9 mesiacov
Dokončenie: august 2010
Stavebné náklady: 3,4 mil. eur

Kateřina Kotalová
Foto: DELTA Projektconsult

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre