Maersk Tower

Tower Maersk je symbolom toho, kam chcú Kodaň a Dánsko smerovať

Dánska metropola Kodaň stojí už roky v popredí európskeho environmentálneho progresivizmu, a preto neprekvapí, že i Tower Maersk, ktorý aktuálne rozširuje tunajší univerzitný kampus, demonštruje jasne vyjadrené stanoviská udržateľnosti a pokročilej stavebnej ekológie.