Partneri sekcie:
  • Deceuninck
Interaktívny park je replikou historického kláštorného komplexu Majk ktorý sa nachádza v meste Oroszlány partnerskom meste Šale.

Detská interaktívna pevnosť Majk v Šali

Multifunkčné ihrisko pripomína repliku historického kláštorného komplexu Majk v maďarskom meste Oroszlány, družobnom partnerovi Šale. Je vybudované v rámci cezhraničného slovensko-maďarského projektu Cultplay. Zodpovedným projektantom ihriska je autorizovaný architekt Juraj Jurík zo spoločnosti Študio-21 plus.
Museo Soumaya bolo postavené v roku 2011 podľa projektu mexického architekta Fernanda Romera.

Archtrip po Mexiku

Vstúpiť na pôdu Mexika a autenticky poznávať historické i súčasné stopy jeho civilizácie či nasávať atmosféru pulzujúcich veľkomiest i ospanlivejšieho vidieka, obklopeného prekvapivo sviežou prírodou, je nenahraditeľný pocit.