image 78784 25 v1

Rekonštrukcia synagógy v Brezne

Ide o jedinú dochovanú stavbu svojho charakteru v regióne Horehronia a zároveň o spomienku na židovskú komunitu. Synagóga v Brezne bola postavená podľa projektu významného banskobystrického staviteľa Aloisa Payerbergera. V roku 1901 bol položený základný kameň a nasledujúci rok bol …
image 65460 25 v1

Zelený les ako pripomienka holokaustu

Projekt Zelený les v Modre-Kráľovej je pietnym miestom venovaným Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu. Je aj symbolickým  zastavením sa v životnom behu, ktoré núti uvažovať nad duchovnými a morálnymi hodnotami zostávajúcimi v platnosti aj v premenách času.