Môže byť z elektrárne kino? Tu je dôkaz!

Môže byť z elektrárne kino? Tu je dôkaz!

Premena priemyselných budov, v ktorých sa nachádzali bývalé fabriky, na objekty kultúrneho charakteru nie je neznáma ani v našich končinách. Holandské štúdio JHK Architecten realizovalo viacero podobných rekonštrukcií. Zaujímavá je premena starej elektrárne na kino spojené s veľkým priestorom na posedenie, barom/reštauráciou, hygienickým zázemím. Projekt nesie názov Lumière Cinema Maastricht.

Mestský projekt

Architektov z uvedeného štúdia poverila mestská rada v Maastrichte, aby spolu s architektmi Verlaan & Bouwstra transformovali bývalú elektráreň a kotolne továrne Sphinx na kultúrne centrum. Po rozsiahlej obnove a renovácii sa z elektrárne stalo pôsobivé priestranné multikino s bohatými spoločenskými priestormi. Budovy esteticky ťažia aj z polohy vo vnútrozemskom prístave Bassin, ktorá efekt premenenej historickej stavby znásobuje aj v noci.

Foto pred rekonštrukciou: Cor Bouwstra

Foto pred rekonštrukciou: Cor Bouwstra

Štyri budovy, každá iná

Komplex budov pochádza z roku 1910 a je súčasťou nového kultúrneho centra nazývaného Timmerfabriek. Prestavba objektov bola súčasťou projektu mestského rozvoja. Celý komplex tvoria štyri budovy: strojová hala, dve kotolne a stolárska dielňa, ktorá spája strojovňu s ostatnými budovami v kultúrnom centre.

Foto: Marcel van der Burg

Zo strojovne reštaurácia

Veľká hala, v ktorej sa nachádzali stroje, je dnes priestorom veľkolepej kaviarne a reštaurácie. Architekti zdôraznili priemyselnú históriu stavby a celý interiér sa nesie v industriálnom štýle.

Foto: Marcel van der Burg

Ponechali niektoré pozostatky z parných strojov, potrubí a iných priemyselných prvkov, ktoré tu boli.

Foto: Marcel van der Burg

Na prízemí sa medzi murovanými základmi pre parné stroje nachádza kuchyňa reštaurácie a tiež samostatný bar s terasou.

Foto: Marcel van der Burg

Kinosály v kotolniach

V priestoroch bývalých kotolní sa nachádza celkovo šesť kinosál s kapacitou 500 miest. Tri najväčšie kinosály sú v priestoroch čiastočne ponorených do terénu.

Foto: Marcel van der Burg

Vďaka tomuto zaujímavému ťahu sa podarilo architektom vytvoriť priestranný, jasný a neustále prekvapujúci komplex. Kinosály majú stupňovité parabolické sedenie, z každého sedadla teda vidíte na plátno bez negatívnych vplyvov.

Foto: Marcel van der Burg

Extrémne štíhle stĺpy

V bývalej stolárskej dielni je umiestený vstup do kina. Táto časť stavby je charakteristická jedným z najstarších spôsobov konštrukcie, ktorú domáci nazývajú Hennebique.

Foto: Marcel van der Burg

Znamená to, že nosníky, podlahy a stĺpy boli odliate súčasne, vďaka tomu mohli byť extrémne štíhle. Samozrejme, konštrukciu tejto budovy bolo treba posilniť. Najštíhlejšie stĺpy sú najvyššie.

Foto: Marcel van der Burg

Aj toalety pripomínajú minulosť

Špeciálne miesto majú toalety. Najpôsobivejšie boli vybudované pod ťažkými murovanými oblúkmi bývalej železničnej trate vedľa elektrárne. Táto železnica pôvodne prepravovala uhlie.

Foto: Marcel van der Burg

Ďalšie toalety sa nachádzajú hneď vedľa reštaurácie, tie sú pravým opakom: sú v jasnom priestore s vysokým stropom a svetlom zhora. Tretie hygienické zázemie sa nachádza v bývalej uličke medzi budovami. Vonkajšia fasáda objektov zostala bez zásahu, aby história komplexu bola viditeľná pre každého návštevníka.

Foto: Marcel van der Burg

Komplex zachovali v celom rozsahu

Keďže komplex pozostáva z rozmanitých budov a každá z nich sa nachádzala v inom stave, ku každej museli architekti pristupovať ináč. „Aby sme mohli obnoviť ťažko zničené kotolne zdravým a trvanlivým spôsobom, muselo sa odstrániť murivo, ktoré bolo vo veľmi zlom stave.

Foto počas rekonštrukcie: LetsgoLumiere

Oceľová konštrukcia sa zachovala v celku. Steny boli následne ošetrené a zaizolované. Výsledkom je oveľa pohodlnejšia a trvácnejšia entita. Tento prístup sme zvolili, pretože umožnil komplex zachovať v celom rozsahu vrátane štíhlych oceľových konštrukcií. Zároveň dovoľoval vybudovanie suterénu pod existujúcimi budovami tak, aby bol vhodný pre kinosály,“ vysvetľujú architekti zo štúdia JHK Architecten.

Foto: Marcel van der Burg

Lumière Cinema Maastricht v skratke

Architektonické štúdio: JHK Architecten v spolupráci s Verlaan & Bouwstra architecten
Začiatok projektu: 2012
Ukončenie projektu: 2016
Lokalita: Maastricht, Holandsko
Celková plocha: 3 750 m²
Interiér, reštaurácia a vstup: Dorine de Vos a Rosie Stapel

Sabína Zavarská
Zdroj a foto: JHK Architecten, Marcel van der Burg,
Foto pred rekonštrukciou: Cor Bouwstra
Foto počas rekonštrukcie: LetsgoLumiere