Vinylové dielce na stene

Novým trendom je lepenie vinylových dielcov na steny

Partneri sekcie:

Vinylové dielce sa najčastejšie považujú za podlahovú krytinu, ale ich využitie je omnoho širšie. Lepenie takýchto dielcov na steny a ich prípadná kombinácia dokážu do obyčajného priestoru priniesť nevšedný dizajn.

Netreba sa báť experimentovať, ak chcete dosiahnuť zaujímavé výsledky. Na tento účel sú lepené dielce Thermofix a Imperio od spoločnosti Fatra, a.s., ideálna voľba.

Správna aplikácia si vyžaduje dobre pripravený podklad. V zásade musia podklady pri kladení PVC dielcov na steny spĺňať podobné požiadavky ako pri ukladaní na podlahy. Podklad musí byť rovný, hladký, bez trhlín a prachu, dostatočne pevný, čistý a suchý. Krytiny sa nesmú lepiť do priestorov, ktoré nie sú dostatočne zaizolované proti vlhkosti.

Obklad z vinylových dielcov v kúpeľni

Pred kladením je nutné krytinu aklimatizovať v miestnosti. Počas tohto obdobia a 48 hodín po nalepení musí byť v miestnosti konštantná teplota. Minimálna požadovaná teplota pri lepení je +18 °C. Stenové krytiny sa lepia podobne ako podlahoviny – celoplošne kontaktnými lepidlami a vždy je nutné dodržiavať inštrukcie výrobcu lepidla s ohľadom na použité množstvo, spôsob nanášania, čas odvetrania atď.

Po položení krytiny sa realizuje valcovanie ručným prítlačným valčekom alebo prítlačnou korkovou doskou tak, aby sa vytlačil prebytočný vzduch a došlo k dokonalému spojeniu obkladu s lepidlom.

Ďalšie zaujímavé informácie o vinylových dielcoch nájdete na www.fatrafloor.cz.