Nominácie jubilejného XV. ročníka architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2016

image 83609 25 v1

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 7. júla 2016, slávnostne vyhlásila nominácie jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR2016. Okrem 1. podpredsedu Slovenskej komory architektov Pavla Paňáka a projektovej manažérky Oľgy Mihálikovej sa tlačovej konferencie zúčastnili predseda poroty Roman Rutkowski, architekti Lukáš Kordík a Štefan Moravčík, ktorí priblížili priebeh rozhodovania poroty a výber nominácií.

Do jubilejného XV. ročníka sa prihlásilo 108 diel. Na základe preštudovania portfólií, panelov a priložených podkladov medzinárodná porota vybrala užší výber 25 diel za účelom ich vzhliadnutia in situ. Po osobných obhliadkach následne porota určila 17 nominovaných diel.

„Našim zámerom ako generálneho partnera prestížneho ocenenia CE∙ZA∙AR je, aby sa rozvíjalo povedomie o prínose kvalitných architektonických riešení a napomôcť presadzovať taký prístup, aby pri rozhodovaní o nových projektoch mala svoje miesto kvalita, dlhodobá udržateľnosť aj otvorenosť novým poznatkom a inováciám. Vďaka skúsenosti z oblasti výroby a predaja stavebných materiálov, kde sme na slovenskom trhu dlhodobým lídrom, sme získali množstvo poznatkov o tom, akú významnú rolu zohráva v živote ľudí a spoločenstiev architektúra“, zhrnula na tlačovej konferencii Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH, generálneho partnera CE∙ZA∙AR 2016.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE•ZA•AR 2016 náležala porote zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)
Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)
Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika)
Antonín Novák (architekt, Česká republika)
Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)
Jan Šépka (architekt, Česká republika)
Juri Troy (architekt, Rakúsko)

Predseda poroty, Roman Rutkowski, celkovo zhodnotil odkaz poroty: „Snažili sme sa nájsť Vašu vlastnú identitu, pretože v niektorých častiach architektúry sa stávate až príliš medzinárodnými. Pri tvorbe v architektúre je dobré pamätať na to, kto sme, odkiaľ pochádzame a kde sú naše korene. Je dôležité, aby architektúra vznikala z kvalitne organizovaných verejných súťaží. A tie by mali byť podporované vládou, a verejnou správou, či rôznymi inými dotknutými inštitúciami.

Architekt Lukáš Kordík, člen poroty, skonštatoval progres v tomto ročníku: „Tento rok bolo pomerne silné zastúpenie kvalitných diel, ktoré sa nachádzajú v rôznych regiónoch Slovenska. Teší nás, že kvalitná architektúra sa dostala aj mimo hlavného mesta a nemusí nevyhnutne vychádzať zo silného finančného zázemia, práve naopak, dokážu vzniknúť v pomerne limitujúcich podmienkach. Stále častejšie sa objavujú diela, ktoré nevznikli vďaka privátnym zdrojom, ale majú finančnú podporu štátu alebo miestnych samospráv. Mňa osobne veľmi potešilo aj to, že kategória exteriér sa z privátnych záhrad posunula do riešenia verejných priestorov a intervencií v krajine“.

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom pod Kalváriou
Veľké Uľany
autori: Peter Šercel, Andrej Švec
foto: Tomáš Manina

„Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt je založený na základovej doske, aby neporušil koreňovú sústavu pod domom a mohla sa tak zachovať pôvodná vysoká zeleň na pozemku. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a biela omietka. Objekt tak pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.”

Drevodom v Lučatíne
Lučatín 11
autori: Jaromír Krobot
foto: Martin Karšňák

„Dom je postavený v Lučatíne, malej obci pri Banskej Bystrici. Toto krehké prostredie jasne vystavilo medze riešenia a východiská – hmota domu, mierka, urbanizmus obce, drevo ako materiál – konštrukčný aj výrazový. Dom s gánkom je variáciou na tému tradičného ľudového stavania. Tento priestor sa rozšíril ako komunikácia naprieč celým domom, artikulovaný otvormi od jednej fasády k druhej. Prelína sa s jednotlivými izbami, naberá funkciu zádveria či vstupnej haly, rozširuje sa v úložných priestoroch prístupných z interiéru aj exteriéru, vďaka čomu dom nemá nijaké chodby a minimum nevyužitého priestoru. Ľudové stavanie obsahuje overené riešenia v malých mierkach, dá sa interpretovať pre dnešné potreby a výraz.”

Brusnicová A
Brusnicová, Koliba, Bratislava – Nové mesto
autori: Matej Grébert
foto: Pavel Meluš

„Dva podobné domy ‐ dva rôzne prístupy. Predstavujeme prvý z dvojice susediacich rodinných domov, ktoré vznikli koordinovane v našom ateliéri. Na začiatku sme našli 660 metrový pozemok susediaci s lesom a krásnym výhľadom na Bratislavu. Zmestiť sem dva rodinné domy aj so záhradami bola pre nás celkom slušná výzva. Pozemok je ešte k tomu rovinatý, s miernym prevýšením. Pozemok sme rozdelili na dve rovnaké časti, každý dom má teda 330 metrový pozemok. Obidva domy majú podobný základný pôdorys a dispozičnú logiku, no predsa sú úplne iné. Majitelia mali celkom iný zoznam priorít, čo sa odrazilo na finálnej architektúre každého domu.“

BYTOVÉ DOMY

Panorama City
Landererova, Bratislava
autori: Juraj Hermann
spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Marek Vančo
foto: Ľubo Stacho

„Panorama City, nová výšková dominanta rozrastajúceho sa centra Bratislavy na nábreží Dunaja, prináša novú kvalitu bývania a nových obyvateľov do územia, kde doteraz dominovali administratíva, obchod, služby a kultúra.“

Bytové domy – Avana

Stupava
autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový
foto: Tomáš Manina

„Dva bytové domy sú navrhnuté na miestach pôvodného výrobného a skladového objektu výrobného družstva Avana. Bohužiaľ, počiatočný zámer pôvodné objekty zrekonštruovať sa pre statické problémy nepodaril. Domy sa teda nakoniec navrhli na pôvodných pôdorysoch. Obsahujú malé byty dostupné aj pre mladé rodiny, keďže sú navrhnuté s cieľom čo najnižších stavebných nákladov.“

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Centrála Gumex Slovakia
Gumex Slovakia, Cabajská 21/25, Nitra
autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka
foto: Branislav Hovorka

„Stavba je veľkoskladom pneumatík s pneuservisom a administratívnou časťou. Jej veľkosť, umiestnenie a materiálovú bázu určili práve pneumatiky. Veľkosť je daná hlavne požadovanou výmerou skladu, pričom výška skladu je daná dosahom vysokozdvižného vozíka. Skladované množstvo pneumatík definovalo požiarne odstupové vzdialenosti medzi novostavbou a existujúcou budovou v areáli a tým aj umiestnenie stavby. Ľahká oceľová konštrukčná báza vyplynula z požiadavky prevádzkovateľa rýchlostnej komunikácie R1 akou váhou môže stavba priťažiť jej zemné teleso, na ktorom stojí. Veľká sklonená zasklená fasáda administratívnej časti je otočená smerom k rýchlostnej ceste. Stavbe to vytvára dynamickú vnútornú atmosféru a firme zapamätateľný vonkajší vizuál.“

Dostavba areálu MZV SR
Pražská 7, Bratislava
autori: Ján Pavúk, Iľja Skoček
foto: Ján Pavúk

„Objekt je súčasťou celého areálu MZV, má päť nadzemných (+ jedno ustúpené) podlažie a dve podzemné podlažia prepojené schodiskom a panoramatickým výťahom. Súčasťou uskočeného podlažia je pochôdzna terasa, ktorá môže slúžiť na krátkodobý relax zamestnancov, ale aj ako priestor na
neformálne stretnutia. Z hľadiska vnútorných priestorov je dôraz kladený na veľkorysé riešenie dvojpodlažnej vstupnej haly s galériou, keďže ostatné administratívne podlažia sú prísne utilitárne. Otvorená, transparentná, so zeleným nádvorím prepojená vstupná hala kontrastuje s prísnym pravidelným rastrom fasády a tvorí dôstojný vstupný priestor pre návštevníkov.“

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica
autor: Richard Murgaš
foto: Lukáš Rohárik

„Individuálne zadanie s prioritou času predurčilo voľbu realizácie zámeru ako prestavbu/dostavbu jestvujúceho objektu napriek tomu, že možnosti lokality vylúčili súvisiacu typológiu. Objekt pohltil rozostavaný rurálny rodinný dom väčšej mierky s radikálnosťou potrebnou k zmene funkcie a zotretiu zažitých schém a vzťahov. Rodinný dom bol zbavený šikmej strechy a dva dvojpodlažné segmenty jeho pôdorysu doplnil tretí. V objekte vznikol rekonfigurovaním terénu vstupný suterén s kompletným zázemím a prízemie denných aktivít napojené na záhradu. Prehľadná dispozícia vizuálne definuje zdieľané priestory, herne obsadené podľa vekových skupín, zázemie personálu a koridory. Exteriér vsádza na príjemnú proporciu a tvaroslovnú (tvarovú) istotu v súčasnom ponímaní.“

OBNOVA A PRESTAVBA

Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla
Dolná Resla, Banská Štiavnica
autor: Vladimír Schmidt, Zuzana Ditteová
foto: Martin Šveda

„Banícky dom na Dolnej Resle prešiel komplexnou obnovou. Dispozícia bola očistená, znehodnotené časti fasád analogicky zrekonštruované, poškodené prvky boli nahradené precízne remeselne spracovanými replikami. Pre užívateľov domu sme pomocou terasy prístupnej priamo zo zobytneného podkrovia vytvorili platformu na oddych. Novotvar-sklenené dvere je zakrývateľný vrátami. Terénne schodisko a celá nová morfológia záhrady umožňuje prepojenie terasy s priestorom pred hlavným vstupom do prízemia domu. Pod terasou sa nachádza hospodárske zázemie objektu stvárnené ako drevená šopa, aby nerušilo pôvodný vzhľad domu. Na hornej platforme pribudol uzatvárateľný altánok, ktorý svojim prevedením, šindľovou strechou a detailmi odkazuje na hospodárske šopky a dotvára atmosféru celej parcely.”

Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba
Mýtna 25, Bratislava
autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký
foto: Michal Vršanský

„Bytový dom Mýtna 25, pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím, bola v rámci rekonštrukcie, nadstavby a dostavby nadstavaná o 3 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia). Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží.”

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča
autor: Tomáš Bujna
foto: Stano Dubík

„Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy. Následne bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum omietok v celej lodi.“

INTERIÉR

Byt G
Bratislava
autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke
foto: Katarína Príkopská

„Kvalita a rafinovanosť prevedenia rastie do výšok spolu s nákladmi. Okolo seba sledujeme preteky, stráca sa človek. Architektúra kopíruje technológie. Masívny, niekedy primitívny, často nepresný ale trvanlivý detail je nahrádzaný jemnejším, presným, dokonalým, zložitým často neopraviteľným. Samoúčel predbieha funkčnosť. Máme pocit, že architektúra ako hľadanie rámcových odpovedí, zrkadlenie doby sa posúva k dizajnu a hľadaniu možností prevedenia. Byt G chce byť stavbou, architektúrou, nie dokonalým dizajnom.“

Framehouse, Bratislava
Miletičova 5, Bratislava
autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý
foto: Maroš Fečík

„Interiér postprodukčného štúdia sa nachádza v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na Miletičovej ulici v Bratislave. Štúdio zaberá plochu 145 m2 rozdelenú do dvoch podlaží.
V parteri objektu situovanom do pešieho korza sa nachádza recepcia štúdia. 2. nadzemné podlažie je rozdelené na priestor pre šéfa a pracovne online a 3D. Doplnkové priestory sú umiestnené hlbšie v dispozícii. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní. Betón sa objavuje na podlahe štúdia, na televíznej stene ako aj recepčnom a strihačskom pulte. Zábradlie schodiska je vytvorené z pozváraných roxorových konštrukcií. Slúži zároveň ako knižnica a nosič interiérovej zelene.“

Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť

SNG Zámok Zvolen
autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková
foto: Martin Dökereš

„Súčasný interiér vstupuje do historickej pamiatky s prvkami z rekonštrukcie z 60-tych rokov. Výzvou bolo citlivo a jednoznačne zvládnuť kontrast foriem a estetík odlišných časových období.
Vložený objekt knižnice delí priestor na dva samostatné celky s rôznymi kvalitami a funkciami. V zaklenutom vstupnom priestore dominuje reprezentatívny symetrický informačný pult. V členitej veži schodiska je umiestnená expozícia kníh a katalógov s pravidelne rastrovanými policami a mobilnými kontajnermi.“

Obchod Slávica
Laurinská 19, Bratislava
autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová
foto: Tomáš Manina

„Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavených zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu. Povaha historického priestoru sa vpisuje do interiéru odkrytou konštrukciou stropov a podlahou, ktorá jeho charakter čiastočne reflektuje novým betónovým poterom.
Steny celého priestoru boli očistené na pôvodné vrstvy farieb a následne bol do výšky troch metrov aplikovaný zjednocujúci biely náter, ktorý sa na poschodí v rovnakej výške prejavuje vo forme bielej bordúry. Biela farba vytvára zároveň unifikovaný podklad pre vystavovanie samotných objektov.”

EXTERIÉR

Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava
Digital Park, Einsteinova 25, Bratislava
autor: Igor Marko, Peter Pasečný
foto: Peter Pasečný

„Externé priestory Digital Parku v Bratislave dostali novú formu a obsah. Ateliér mestotvorby a miestotvorby Marko&Placemakers (Londýn) v spolupráci s krajinnými architektami 2ka (Bratislava) pretvorili priestor pred kancelárskymi budovami na predĺžený office – park, ktorý ponúka inkluzívne miesto pre relax, eventy a stretnutia. Realizovaný návrh bol vyvinutý na základe stratégie externých priestorov, ktorá ukázala alternatívne scenáre pre animáciu a funkčné využitie v dialógu s klientom. Maximalizácia príležitostí pre celoročné využitie a práca so sezónnymi zmenami krajiny boli vyvinuté prostredníctvom kombinácie dynamickej trávovej výsadby a funkčných prvkov. Spoločne tak vytvárajú aktívny park ako aj vizuálne atraktívny „koberec“ pri pohľade z objektov kancelárii.“

Prístrešok a lávka na Straníku
kopec Straník pri Žiline
autor: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
foto: Jana Makroczyová

„Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10.-12. storočia pred našim letopočtom tu bolo hradisko, preto je vrchol kopca v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 dodnes sa kopec používa pre bezmotorové lietanie.
Navrhli sme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, pre potrebu umožniť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s výhľadom na Malú Fatru.“

Záštitu nad jubilejným XV. ročníkom architektonickej súťaže CE•ZA•AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Záštitu nad Cenou CE•ZA•AR 2016 prijal i primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Laureáti v jednotlivých budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej Tržnici. Diváci si budú môcť slávnostné odovzdávane cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke. Účasť na samotnom galavečeri prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Zdroj: Slovenská komora architektov