Nízkoenergetický dom
Galéria(12)

Nízkoenergetický dom

Partneri sekcie:

Neveľká, triezva, jednoduchá a pritom prívetivá stavba, ktorá je v súlade s okolitou prírodou. Tak na prichádzajúceho pôsobí rodinný dom, ktorý si vyslúžil zvláštnu cenu nášho vydavateľstva v minuloročnej súťaži „Realizované stavby z tehlového systému Porotherm“. Autorom oceneného projektu je Adam Lenc.

Moderný vzhľad, ale aj ohľaduplnosť k prírode a energetická úspornosť, to sú atribúty rodinného domu umiestneného na svahu malej obce. Architekt ako by tu chcel dokázať, že na minimálnom priestore a s minimálnymi prostriedkami sa dá aj s nízkym rozpočtom vybudovať príbytok, ktorý má vlastnú tvár. Jedným z predpokladov kvalitného diela bola osobnosť investorov – v tomto prípade mladý pár s jasnou predstavou o bývaní, vlastniaci pomerne malý a zložitý, ale zároveň výnimočný pozemok.

Dom, ako výsledok spoločného snaženia, je prívetivý nielen k okolitej prírode, ale aj ku svojim obyvateľom, ktorým poskytuje všetko pohodlie a navyše ešte nádherný výhľad na vzdialené šumavské vrcholy.

A naopak – vďaka bohato zasklenému priečeliu prízemnej stavby umožňuje prírode „vstupovať“ do interiéru. Úžasný výhľad by bola škoda „zamurovať“, preto sa mu podriadila aj dispozícia – pohľad do diaľky sa dá vďaka zasklenej západnej stene vychutnať vo všetkých obytných miestnostiach interiéru. Spálňová západná stena sa obracia v segmentoch za juhozápadným slnkom a vytvára tak jednotlivým izbám určitú intimitu.

Splývanie s okolím

Pozemok, na ktorom dom stojí, tvorí úzke plató vyhryznuté vo vrstevnici strmého, západného, zalesneného svahu, ktorým o kúsok vyššie prechádza málo exponovaná železničná trať. Napriek tomu, že domy v bezprostrednom okolí nesú pečať prednovembrovej vidieckej „moderny“ s plochými strechami, nebolo ľahké presadiť zastrešenie síce plochou, ale zelenou strechou. Regulatíva územného plánu paradoxne nútila stavebníkov, aby dom mal šikmú strechu, ktorá vôbec nezohľadňovala kontext miesta a okolitej zástavby.

„Naša úspešná argumentácia pri povoľovaní sa opierala o snahu realizovať nízkoenergetický dom so zelenou strechou, ktorý by bol do svahu zapustený – pri danej podlažnosti by nerušil v diaľkových pohľadoch a súčasne by svojim osadením v terénnom záreze chránil jeho obyvateľov od prípadného hluku z prevádzky železnice,“ hovorí autor projektu.

Tieto skutočnosti dali podobe domu jasný rámec. Jednopodlažný nepodpivničený dom s pozdĺžnou osou orientovanou severo-južným smerom je osadený v terénnom záreze vo svahu, ktorý plynule prechádza do zelenej strechy s extenzívnym porastom.

Južné a západné presahy striech a terasy chránia interiéry pred letným prehrievaním a súčasne dovoľujú príjem tepelných ziskov počas slnečných dní zimných mesiacov. Vďaka tomuto riešeniu stavba pri pohľade od zadnej – východnej časti doslova splýva s terénom. Prírodné prostredie v bezprostrednom okolí dopĺňa dvojstupňové jazierko s atribútmi koreňovej čistiarne a s možnosťou kúpania v jeho hlbšej časti.

Koreňová čistiareň
Ide o plytké jazierko, vyplnené štrkom (najlepšie vypranými a kalibrovanými okruhliakmi) a s vysadenými bahennými a vodnými rastlinami. Hladina vody sa drží pod povrchom kamienkov (najmenej 5 cm), takže komáre tu nemajú šancu.

Odpadová voda z domácnosti, konkrétne z umývadiel, drezov, vane, sprchy, umývačky a práčky – tzv. sivá voda, vstupuje na jednom konci, pomaly prechádza celým objemom čistiarne, kde ju čistia rastliny a mikróby (voda z toalety sa nazýva čierna a do čistiarne môže ísť, iba ak prejde odkalovacou nádržou). Potom opúšťa čističku buď do jazierka, dočisťovacieho rybníčka, rozvádzacieho výkopu, alebo aj do zložitejšieho zavlažovacieho systému.

Veľmi dôležitý je správny výber rastlín. Celkom nepostrádateľné sú na tento účel napríklad pálka, chrastnica, škripinec, kosatec atď., rastliny zväčša každému dobre známe z našich mokradí. Tieto špeciálne rastliny čistiace vodu sú schopné dodávať kyslík do svojich dutých koreňov, čo umožňuje život „špinožrútskym“ baktériám a riasam. Koreňová čistiareň predstavuje celkom jednoduché riešenie a na účely rodinného domu by to tak malo aj ostať. Pretechnizované riešenia bývajú náchylné na poruchy, nehľadiac na vyššie zaobstarávacie náklady. (Viac na www.ekozahrady.cz)

Úsporný a prehľadný

Dispozícia domu, ktorého zastavaná plocha je 180 m2, je logická a prehľadná. Pozdĺžnou osou domu prechádza centrálna chodba, z ktorej sú na jednej strane vstupy do jednotlivých izieb, zatiaľ čo na druhej strane je situované sanitárne a technické zázemie budovy. Obývacia izba s kuchynským kútom pôsobí veľmi priestranne vďaka tomu, že má zvýšenú svetlú výšku. Dom pritom nie je vôbec veľký, plocha všetkých miestností je 141 m2, z toho obytná plocha predstavuje 96 m2.

Legenda: 1 – šatňa, 2 – kúpeľňa, 3 –kúpeľňa, 4 – technológia, 5 – WC, 6 – komora, 7 – spálňa, 8 – chodba, 9 – izba, 10 – izba, 11 – zádverie, 12 – závetrie, 13 – obývacia izba, 14 – kuchyňa, 15 – krytá terasa

Dom je kompletne vymurovaný z tehlového systému Porotherm, železobetónový strop je krytý strešnou konštrukciou s obráteným poradím vrstiev, obvodový plášť tvorí buď kontaktný zatepľovací systém s tenkovrstvovou omietkou, alebo sendvič s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a obkladom z lakovaných dosiek z preglejky odolnej proti vode. Okna sú drevené, vonkajšia terasa je zo smrekovcových profilovaných dosiek. Zasklené plochy spálňovej časti budú vybavené posuvnými drevenými žalúziami.

Dom je vykurovaný teplovodným podlahovým vykurovaním, zdrojom tepla je kondenzačný plynový kotol. Pretože majitelia myslia na budúcnosť, urobila sa príprava na zaradenie solárnych panelov do systému. Lokálnym zdrojom tepla v hlavnej obytnej miestnosti je kozubová vložka. Mimoriadne dôležitú zložku nízkoenergetických domov predstavuje vetranie – tu je riešené kombináciou prirodzeného a podtlakového núteného vetrania bez rekuperačnej jednotky. Na pohľad komplikovaná technológia nízkoenergetických domov bola v tomto prípade zredukovaná na čo možno najjednoduchšie postupy bez rezignácie na dodržanie potrebných štandardov.

Napriek tomu – alebo práve preto – ju bolo možné realizovať svojpomocne. Pri stavbe boli použité štandardné technológie od viacerých výrobcov.

 
Hlavný vstup do domu je situovaný približne uprostred dispozície, kolmo na os domu.   Presah striech a terás chráni interiér pred prehriatím – najmä na južnej strane domu.

Nízkoenergetický dom vo svahu vo Vidove

Miesto: Vidov, Česko
Investor: Pavla Kotyzová a Petr Zmeškal
Architekt: Interproject, s. r. o., Lenc & Kopečný
Architekt projektu: Adam Lenc
Projektant: Interproject, s. r. o.
Lenka Tejmarová, Adam Lenc, Zbyněk Kopečný
Dizajn, návrh interiérov: Adam Lenc, Karel Burian, p. Pešek

Lidmila Ziková, Matej Šišolák
Foto: archív spoločnosti Interproject