Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra

Centrum pre autistov v Petržalke nemá výťah. Klientom však poskytne zelené átrium s aktivitami

Dopyt po službách pre dospelých s poruchou autistického spektra je na Slovensku veľký.

Poskytovatelia sociálnych služieb prinášajú pre nich priestory, ktoré vznikli rekonštrukciou alebo priamo v novostavbe, a sú prispôsobené špeciálnym požiadavkám.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril v auguste celoročné pobytové zariadenie v záhorskej obci Plavecké Podhradie. Zrekonštruoval jeden z objektov v Zariadení sociálnych služieb Pod hradom. Klienti tam bývajú v jednoposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením. V objekte je denná miestnosť s východom na terasu a s výhľadom na Plavecký hrad, kuchynka, multisenzorické prostredie Snoezelen a bezpodnetová miestnosť.

Základom je bezbariérovosť

Z iného súdka bude novostavba centra s pobytovými a ambulantnými službami pre dospelých s poruchou autistického spektra v Bratislave. BSK ho postaví v zastavanom území Petržalky v lokalite Lúky na mieste budovy bývalej materskej školy na Znievskej 4. Proces asanácie, ktorý sa začal v polovici októbra a zahŕňa aj odstránenie azbestu, by sa mal zavŕšiť do konca roka 2022.

Projekt má hotovú architektonickú štúdiu, ktorá nielenže prinesie jednopodlažné centrum pre autistov so zeleným átriom, ale aj obnovuje dosiaľ zanedbaný priestor sídliska. „Limitom bola najmä bezbariérovosť. Investor neodporúčal ani použitie výťahu pre budúcich klientov,“ uviedol pre ASB architekt a partner Pavol Ružbarský z bratislavského ateliéru Endorfine, ktorý vypracoval štúdiu.

ECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PRE OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra | Zdroj: Endorfine

Malá pozornosť špecializovaným zariadeniam

Aj tu ide o proces deinštitucionalizácie špeciálnej starostlivosti do menších zariadení. Ružbarský však má pocit, že pri tvorbe tejto konkrétnej štúdie legislatívne nastavenie konceptu deinštitucionalizácie nebolo úplne v súlade s reálnymi potrebami praxe. Komplikuje personálne zabezpečenie niekedy aj energetickú a finančnú náročnosť výstavby.

Zámer centra pre dospelých autistov zaujal ateliér, pretože sa vo všeobecnosti neveľmi venuje pozornosť výstavbe takýchto typov sociálnych zariadení. Väčšinou ide o postupné čiastkové zlepšenia existujúcich zariadení podľa toho, ako samosprávy získajú financie, a tie majú svoje limity.

Spoločné priestory sú polyfunkčné

Jednoduché a funkčné centrum tvoria dva samostatné objekty ambulantnej a pobytovej časti, ktoré spolu tvoria písmeno L, vznikne tak polootvorené átrium so zeleňou. Štúdia uvažuje aj o zelených strechách s vysadenými trvalkami a vyššími trávami.

Ambulantná a pobytová časť sú trojtrakty. V pobytových častiach sú obytné bunky s vlastným hygienickým zázemím a so spoločnými priestormi. V nich sú spojené funkcie kuchyne, jedálne, pracovne a obývačky. Tieto časti dopĺňa hygienické zázemie a terapeutická miestnosť.

Spoločná časť pozostáva z priestorov na pohybové aktivity, miestnosti Snoezelen, technického zázemia a zo zázemia pre zamestnancov. V objekte je tiež sklad záhradnej techniky a prekrytý altánok.

ECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PRE OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra| Zdroj: Endorfine

Súčasťou architektúry je ochodza, ktorá lemuje strany objektov orientované do átria. „V štúdii sa uvažovalo o relaxačnom oddychovom a pohybovom zameraní átria. Je tam pestovateľská zóna s vyvýšenými záhonmi, pohybová zóna s rôznymi workoutovými prvkami a mobiliár, ktorý slúži na odpočinok v exteriéri,“ priblížil návrh architekt Pavol Ružbarský. Jednotlivé zóny v átriu sú osadené v zelenej ploche, materiálovo a farebne bude odlíšené zariadenie, resp. mobiliár tej-ktorej zóny.

Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra, Znievska, Bratislava-Petržalka

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Investícia: 3,2 mil. eur
Architektonická štúdia: Endorfine
Počet miest: 24 pre pobytové a ambulantné služby
Plocha riešeného územia: 4 029 m2
Zastavaná plocha: 1 743,5 m2
Stav: v príprave