Projektová dokumetácia bola spracovaná BIM technológiou podľa firemných štandardov. Zdroj: Obermeyer Helika