Na Tehelnom poli vyrastie areál pre športové aktivity JAMA

image 76523 25 v1

Bratislavské Tehelné pole by na jar budúceho roka malo dostať nové miesto na šport a oddych. V priamom kontakte s tenisovým klubom Slovan a budovou Národného tenisového centra, na mieste bývalého cyklistického štadióna, sa má budúci mesiac začať výstavba voľnočasového priestoru s názvom JAMA.

Areál je navrhnutý pre verejnosť vyhľadávajúcu športové činnosti, ako aj pre návštevníkov, ktorí uprednostňujú oddychovo-relaxačné aktivity. Verejnosť bude mať k dispozícii cyklistickú aj in-line dráhu, bežeckú dráhu, lezeckú stenu, tenisové kurty a multifunkčné ihrisko. Návštevníci uprednostňujúci oddychové aktivity môžu využívať park, vodnú plochu, petang. Obidve skupiny budú môcť využívať kaviareň s exteriérovým posedením a vyhliadkou.

Celkový pohľad na návrh voľnočasového priestoru s názvom JAMA, ktorého výstavba by sa mala začať budúci mesiac.

Celkový pohľad na návrh voľnočasového priestoru s názvom JAMA, ktorého výstavba by sa mala začať budúci mesiac.

Tri fenomény

„Hlavnou myšlienkou konceptu bola snaha zachytiť tri základné fenomény,“ hovoria autori projektu. „Na jednej strane dynamiku, aktivitu a pohyb, na druhej strane pokoj, ticho a bezpečie – a to všetko v spojení so živelnou prírodou. Návrh vychádza z daností územia a existujúcej topografie a nadväzuje na pôvodnú stopu cyklistickej dráhy. Horná úroveň JAMY je charakteristická vyhliadkovými mólami s aktivitami, športom a urbanizovanou mestskou zeleňou. Dolná úroveň je, naopak, špecifická živelnou vzrastlou zeleňou, vodnou plochou (jazierkom), prírodným amfiteátrom, priestormi na oddych, sedenie a pozorovanie ľudí.“ Spomínané riešenie umožnilo vytvoriť jednoznačné funkčné prevádzkové zónovanie priestoru. Výškový rozdiel nie je zásadnejšie upravovaný, ale nadväzuje na aktuálny stav, keď je medzi nástupnou úrovňou a spodnou časťou výškové prehĺbenie −3,00 m. Úsek dráhy, ktorý je situovaný pred budovou NTC, má v súčasnosti dosypaný terén ešte do úrovne +2,00 m – tento násyp však bude odstránený na úroveň 0,00 m.

Horná úroveň JAMY je charakteristická vyhliadkovými mólami s aktivitami, športom a urbanizovanou mestskou zeleňou.

Horná úroveň JAMY je charakteristická vyhliadkovými mólami s aktivitami, športom a urbanizovanou mestskou zeleňou.

Veľkorysý priestor

Hlavný vstup do areálu je situovaný v priesečníku Kalinčiakovej ulice a Odbojárov (v nárožnej polohe). Vstupná časť je dimenzovaná ako veľkorysý rozptylový priestor, ktorý vyúsťuje do vykonzolovaného móla orientovaného smerom na parkovú časť. V kontakte s hlavným vstupom je navrhnutý nový objekt. Hmota je prevažne jednopodlažná, v zadnej časti objektu sa nachádza malý amfiteáter (pódium), ktorý priamo nadväzuje na átrium priľahlej kaviarne. Tá sa nachádza v dvojpodlažnom objekte s vyhliadkovou vežou. „Z dôvodu bezpečnosti a udržateľnosti bude treba areál oplotiť,“ dodávajú autori. „Cieľom oplotenia bolo, aby vznikol vstupný priestor s novonavrhovaným objektom – kaviarňou a prevádzkami, ktoré budú voľne dostupné počas celého dňa. Aj preto oplotenie ustupuje až k dráhe.“ Popri chodníkoch bude príslušný mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, kvetináče atď.) – navrhnutý v príslušnom dizajne korešpondujúcom s výrazom celého parku a najmä z udržateľných a prírodných materiálov.

Dolná úroveň je špecifická živelnou vzrastlou zeleňou, vodnou plochou (jazierkom), prírodným amfiteátrom, priestormi na oddych a sedenie.

Dolná úroveň je špecifická živelnou vzrastlou zeleňou, vodnou plochou (jazierkom), prírodným amfiteátrom, priestormi na oddych a sedenie.

Voľnočasový priestor JAMA

Miesto: ul. Odbojárov a Kalinčiakova, lokalita: Tehelné pole, Bratislava-Nové Mesto
Autori: Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD., Ing. Mgr. art. Daniel Šubín
Investor: MČ Nové Mesto, Bratislava
Začiatok výstavby: október 2015
Ukončenie výstavby: apríl 2016
Plocha územia: 17 655 m2
Zastavaná plocha: 260,41 m2 (vrátane átria: 433,21 m2)
Celkové investície: 1,6 mil. eur bez DPH

Rezy jednotlivými úrovňami areálu JAMA

Rezy jednotlivými úrovňami areálu JAMA

Rezy jednotlivými úrovňami areálu JAMA

text: Ľudovít Petránsky

VIZUALIZÁCIE: Martin Berežný, Katarína Boháčová, Daniel Šubín

Článok bol uverejnený v časopise ASB.