polyfunkčny´ dom na Šancovej ulici

Na Šancovej ulici v Bratislave pribudne dominanta

Na Šancovej ulici sa momentálne projekčne pripravuje polyfunkčný objekt, ktorý bude tvoriť jednu z dominánt na tejto významnej bratislavskej dopravnej tepne. Projekt rieši výstavbu bytových jednotiek a polyfunkcie pre poskytovanie služieb obyvateľom v danej lokalite.

Navrhovaný polyfunkčný dom tvorí uličnú čiaru pozdĺž Šancovej ulice na priestore bývalého parkoviska a uzatvára tak v súčasnosti otvorený́ blok okolitých budov, ktoré stvárňujú pomyselný́ trojuholník s vnútroblokom. Vo vnútrobloku budú situované priestory venované voľnočasovým aktivitám nielen pre obyvateľov objektov ale aj širokej verejnosti.

Budú sa tu nachádzať tiež terasy malých kaviarní a reštaurácií, malé parkové časti s lavičkami a chodníkmi v priestore a zeleň. Vytvára sa tak kompaktný́ architektonický celok s mestskou štruktúrou vybavenosti – občianska vybavenosť, administratíva, bývanie, garáže.

polyfunkčny´ dom na Šancovej ulici 2

Hmotovo priestorové riešenie je usporiadané tak, aby navrhovaná zástavba vhodne dopĺňala súčasnú mestskú štruktúru v danej oblasti.

Budova pozostáva z 8 nadzemných podlaží a dvoch podzemných podlaží. Obchodné a administratívne priestory sa nachádzajú na dvoch podlažiach a na ostatných šiestich nadzemných podlažiach sa nachádzajú bytové priestory. V podzemných podlažiach sú umiestnené garážové státia. V týchto dňoch bola odovzdaná dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval generálny projektant Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

www.amberg.sk