Adam Lukačovič
Galéria(10)

Lukačovič architekti: Množstvo nových výziev zvládame s radosťou a dostatočným spánkom

Z počiatku sa vydal na cestu architekta sám, no s rastúcou intenzitou práce, veľkosťou zákaziek a rozširovaním činností začali prirodzene prichádzať spolupráce s kamarátmi, z ktorých sú už dnes kolegovia.

Adam Lukačovič bol na začiatku na ceste takmer sám. Rozsah menších projektov pre známych a blízke okolie to umožňoval, aj keď to nebolo vždy jednoduché. Potvrdila by to aj manželka Zuzana, taktiež architektka, ktorá sa niekedy aj nechcene stala súčasťou projektov.

S rastúcou intenzitou práce, veľkosťou zákaziek, rozširovaním činností a taktiež členov rodiny začali prirodzene prichádzať spolupráce s kamarátmi, z ktorých sú už dnes kolegovia. „Našťastie platí, že miera stresu sa úmerne delí počtom ľudí v ateliéri. Množstvo nových výziev tak zvládame s radosťou a dostatočným spánkom,“ rozpráva Adam. 

Záhradné centrum Plantex, obec Veselé pri Piešťanoch.
Záhradné centrum Plantex, obec Veselé pri Piešťanoch. | Zdroj: Archív respondenta

Potenciál širokého záberu

Tvorba ateliéru je úzko spätá so štúdiom v Brne, kde sa na škole Adam so Zuzanou spoznali. Síce kúsok od slovenských hraníc, ale z hľadiska architektúry je prostredie značne odlišné od toho miestneho. Veľkú rolu v úvode zohrala prax ešte počas štúdia, v ateliéri Zdeňka Fráneka.

Množstvo zaujímavých projektov, proces tvorby a ľudia, ktorých Adam spoznal, sa stali inšpiráciou aj na nastávajúce roky. Vďaka Zuzane a jej praxi v mladom ateliéri SENAA sa neskôr naskytla príležitosť spolupráce na strategickom pláne bývania pre mesto Kyjov. Aj vďaka tomuto projektu sa začal potvrdzovať potenciál širokého záberu činností, ktoré architekt vie zabezpečiť.

Krátko na to prišla možnosť pracovať pre mesto Hlohovec, kde Adam niekoľko rokov externe zastrešoval tému rozvoja verejných priestorov. Rozšírili sa tak obzory v problematike plánovania na úrovni samospráv či v kooperácii s verejnosťou formou participácie. Neskôr sa k tomu pridali aj architektonické súťaže, ktorých organizácia sa stala prirodzenou súčasťou širšieho portfólia aktivít ateliéru.  

Výber z tvorby

  • Záhradné centrum Plantex
  • Rodinný dom Trakovice
  • Sauna Trnava
  • Vnútroblok Sihoť
  • Kancelárie Europur
  • Byt Miletičova
  • Rodinný dom Nová Bošáca

Nenápadný projekt ako víťaz

Kľúčovým sa však stalo záhradné centrum Plantex. Nenápadný projekt sa postupne zviditeľnil svojou inakosťou v segmente, ktorému dominujú skôr zahraničné hobby centrá.

„Pocit zadosťučinenia z náročnej profesie je to, čo nás ťahá vpred a dodáva nám energiu do každého ďalšieho projektu. Ľudský faktor je taktiež neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Spolupráce s klientmi trvajú často roky a mnohí sa stanú aj našimi priateľmi,“ hovorí. Spoločenský presah práce je pre Adama nekonečnou inšpiráciou, čo prirodzene formuje aj jeho myslenie o architektúre.

„Kreatívne povolanie, akým architektúra je, má byť otvorené širokej interdisciplinarite. Tento presah sa snažíme vniesť do našej každodennej tvorby a venovať sa nielen navrhovaniu, ale aj propagácii, vzdelávaniu či vytváraniu lepších podmienok pre architektúru a architektov samotných,“ približuje.

Adam Lukačovič
Adam Lukačovič
Adam Lukačovič
Záhradné centrum Plantex, obec Veselé pri Piešťanoch.
Sauna Trnava.
Rodinný dom Trakovice.
Rodinný dom Bošaca. 
Záhradné centrum Plantex.

Lukačovič architekti

Rok založenia: 2015
Zakladajúci členovia: Adam Lukačovič, Zuzana Lukačovičová
Prelomové dielo ateliéru: Záhradné centrum Plantex
Architekti, ktorí inšpirujú: PLURAL, n/a
Architekti, ktorí ovplyvňujú: Kuba & Pilař architekti, Ludwig Mies van der Rohe