Po rekonštrukcii 8
Galéria(31)

Konverzia Rakottyayho smaltovne nesie historický odkaz miesta

Partneri sekcie:

Priemyselný areál Rakottyayho smaltovne na Rázusovej ulici v Lučenci je orientačným bodom mesta s bohatou históriou. Konverzia areálu od ateliéru GutGut na ňu nadväzuje a rozvíja autorský program obnovy industriálneho dedičstva.

Na prelome 19. a 20. storočia sú vystavané dva tehlové objekty – tie produkujú smalt pre celú monarchiu a Lučenec je významným hospodárskym centrom. V 40. rokoch 20. storočia je výroba smaltu ukončená a transformovaná na výrobu nábytku. 

Pôvodný stav
Pôvodný stav 2
Pôvodný stav 3
Pôvodný stav 4
Pôvodný stav 5
Po rekonštrukcii 1
Po rekonštrukcii 2
Po rekonštrukcii 3

V 60. rokoch sú medzi pôvodné objekty vstavané sklady a v južnej časti pozemku rastie novostavba. V 90. rokoch kopíruje osud areálu tendencie industriálnych štvrtí našich miest a upadá v rukách súkromného vlastníka. Následné medziobdobie prinieslo niekoľko investičných zámerov, ktoré nepracovali s historickým odkazom miesta. 

Pôvodný stav 3
Pôvodný stav  | Zdroj: Gutgut

Nové námestie

Súčasná konverzia areálu sa začala v roku 2018. Nový investor sa rozhodol pre spoluprácu s ateliérom GutGut. Spoločne nadviazali na historickú stopu smaltovne ako akcelerátora, ktorý svojho času formoval identitu mesta, a videli potenciál v konverzii charakteristickej siluety dvojice tehlových budov ako miesto-, respektíve mestotvorného symbolu.

Koncept obnovy lučeneckej smaltovne reflektuje vysokú stavebnú kvalitu pôvodných objektov a obnovuje úzke väzby na centrum mesta, od ktorého sa postupom rokov vzdialila. Zásadným rozhodnutím pri obnove areálu bolo jeho priestorové expandovanie do Ulice Martina Rázusa. Vzniklo tak nové námestie, ktoré sceľuje mestský a súkromný pozemok. Nový otvorený verejný priestor s budúcou fontánou a zeleňou je gestom uvedomelého investora.

V areáli je dnes nový udržateľný mix funkcií. V jednom z historických tehlových objektov sú firemné priestory investora a reštaurácia. V druhom vznikajú byty. Neskoršie pristavaný sklad si zachováva funkciu. Neskorší dvojpodlažný objekt, orientovaný do Ulice Martina Rázusa, má redefinované priestory pre coworkingové pracoviská a kancelárie.

Po rekonštrukcii
Po rekonštrukcii | Zdroj: Gutgut

So strešnou terasou

V súčasnosti je dokončená ucelená konverzia prvého pôvodného tehlového objektu smaltovne v juhozápadnej časti areálu. Architekti sa pri vstupnom podlaží museli vyrovnať s výškovým rozdielom podlahy oproti okolitému predpoliu objektu. Pribudla preto terasa s bezbariérovo riešenou rampou a schodiskom. 

Prízemie je funkčne členené na firemné priestory a samostatný priestor reštaurácie, pričom reštaurácia je orientovaná do novodefinovaného námestia. Na poschodí objektu sú veľkorysé priestory kancelárií investora. Poschodie tvorí dispozičný trojtrakt a po stranách klastre kancelárskych jednotiek. 

Ústredný otvorený priestor ostáva voľný na interakcie a rozvíjanie firemnej identity. Architekti v strednom trakte integrujú vertikalitu pôvodných výrobných priestorov a dôvtipne pracujú s prenikaním horného a bočného prirodzeného svetla. Najvyššiemu poschodiu, ktoré je vpísané do pôvodného krovu objektu a je oddychovou a spoločenskou zónou sídla firmy, dominuje strešná terasa s panoramatickým výhľadom na mesto. 

axonometria
axonometria | Zdroj: Gutgut

Čitateľné vrstvy

Vložený interiér je súdobou vrstvou, ktorá necháva vyznieť pôvodnú stavebnú substanciu objektu. Doplnená vrstva je autorsky čitateľná a podporuje otvorený koncept konverzie areálu postupným vrstvením užívateľských nánosov v čase.  

Autorský program obnovy je dôsledný v čitateľnosti pôvodných a nových vrstiev. Architekti sa venujú odstraňovaniu nepotrebného balastu stavebnej produkcie a ponechávajú vizuálne vrstvenie užívateľských obrazov.

Ateliér GutGut potvrdzuje (rovnako ako vo svojej predošlej konverzii bratislavskej Mlynice) schopnosť postindustriálnej architektúry meniť podobu. Aj tu v priebehu vývoja nadobudol areál Rakottyayho smaltovne odlišný charakter na vyššom stupni zložitosti živej mestskej štruktúry. 

Proces balansovania medzi evolúciou a transformáciou postindustriálnych mestských štruktúr si vyžaduje schopnosť klásť si otázky o rozvoji v týchto územiach, identifikovať kvality ich identity a potenciálu pri prehodnocovaní revitalizácie či nového developmentu.

SMALTOVŇA LUČENEC 

Autori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Bc. Samuel Kadák, Bc. Barbara Rek,
Ing. arch. Ľuboš Dobóczi, Ing. arch. Filip Hečko
Investor: Milan Kovalančík
Plocha pozemku: 3 070 m2
Zastavaná plocha: 1 250 m2
Podlažná plocha: 2 190 m2
Obostavaný objem: 9 600 m3
Návrh: 2018 – 2019
Realizácia: 2019 – 2020
Adresa: Martina Rázusa 86/11, Lučenec, Slovensko

TEXT: Laco Bartko
FOTO: Gutgut