Partneri sekcie:

Hotel Tatra v Bratislave rozširuje svoju tradíciu

Hotel Tatra v Bratislave rozširuje svoju tradíciu

Bratislavský hotel Tatra zvýši svoju kapacitu. Prístavba druhého najstaršieho hotela v meste má byť hotová na jeseň budúceho roka. „Nová budova bude stáť na mieste doterajšieho provizórneho parkoviska,“ hovorí autor architektonického návrhu Ing. arch. Jozef Struhař. „Fasáda prístavby bude v rovnakej línii a nebude posunutá ani pred líniu budovy, ani za ňu. Aj výška budovy by mala kopírovať výšku súčasného hotela Tatra a okolitej zástavby.“

Rovnováha medzi architektúrou a ekonomikou

Dejiny hotela Tatra na Námestí 1. mája sa píšu už takmer osemdesiat rokov, pričom prví hostia sa v ňom začali ubytúvať v roku 1930. Služobne starší je v Bratislave už len hotel Carlton. Novú budovu hotela Tatra začali majitelia hotela stavať po dokončení kompletnej rekonštrukcie pôvodnej budovy. „Prístavbu hotela Tatra tvoria dva objekty hotelovej časti a garážový objekt,“ približuje projekt architekt Struhař. „Bude mať osem nadzemných podlaží, pričom hmoty hotelovej prístavby budú ukončené ustupujúcimi podlažiami do uličného priestoru a aj do vnútroblokovej časti.

Vnútorný blok bude mať obdĺžnikový tvar a bude nad garážami, ktoré budú mať jedno podzemné podlažie a dve nadzemné. Schodisko vo vnútroblokovej časti je vysunuté z dispozície a hmoty objektu, čím sme sa snažili o výrazný architektonický účinok.“ Podľa autorov patrí k ambíciám tejto výstavby rešpektovanie rovnováhy medzi kvalitnou architektúrou, stavebnými materiálmi a ekonomikou stavby.

Tomuto zámeru slúži aj technológia systému Cobiax, ktorá umožňuje optimalizovať konštrukcie betónových stropov pre veľké rozpätie bez nutnosti prievlakov. Použitím tohto systému sa vlastná hmotnosť stropu a potrebný podiel betónu zníži až o 35 % a staticky potrebná hlavná výstuž (pri rovnakej hrúbke stropu) až o 22 %. Generálny dodávateľ stavby, spoločnosť Hornex, a. s., prvýkrát v Európe úspešne využíva pri realizácii túto technológiu, ktorá je založená na dodávke filigránov spolu s prvkami spomenutého systému.

Základný architektonický koncept výrazu hotelových objektov je v horizontálnom zjednocujúcom členení objektov po poschodiach a z rozčlenenia hmôt objektov vertikálnymi komunikáciami a spojovacou horizontálnou komunikáciou. Tento princíp sleduje aj prístavba hotela Tatra, pričom na jednotlivých poschodiach bude architektonický výraz objektov dotvorený v členení výplňových prvkov otvorov, zábradlí, v použití rôznych druhov materiálov, farebnosti až po architektonický detail.

Pohľad z dvoraCelkový pohľad

Zvyšovanie kapacity

Doterajšia kapacita hotela – 86 izieb a apartmánov – sa rozšíri na 220 izieb, pričom sú navrhnuté jednolôžkové a dvojlôžkové izby, apartmány a 3 izby pre telesne postihnuté osoby. Reštaurácia sa rozšíri o sto stoličiek a na konferenčné a spoločenské účely budú určené dva nové priestory s kapacitou 80 – 100 miest. Pod hotelom pribudne sto parkovacích miest. Väčšie budú aj priestory recepcie a v budove bude pasáž, ktorou sa bude možné dostať do Divadla L + S. O budúcnosti súčasného kina Tatra zatiaľ nie je rozhodnuté. Nová prístavba bude mať podľa kategorizácie tri hviezdičky, no vybavenie má byť na úrovni štyroch. Hotel Tatra sa v súčasnosti zameriava najmä na biznis klientelu, ale jeho poloha v blízkosti historického centra, Bratislavského hradu, Grasalkovičovho paláca či Záhrady prezidentského paláca mu dáva šancu uplatniť sa aj ako turistický hotel.

Názov: Prístavba hotela TATRA
Miesto: Námestie 1. mája 7, Bratislava
Autor architektonického návrhu: „S“ architektonický ateliér
Ing. arch. Jozef Struhař
Ing. arch. Petra Struhařová
Generálny dodávateľ: HORNEX, a. s.
Investor: Hotel Tatra, a. s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava
Začatie výstavby: apríl 2007

(pet)
Projektová dokumentácia: „S“ architektonický ateliér
Vizualizácie: Roman Kutiš (ATHE)

KategórieHotely a reštaurácie