Hotel Bankov rozšíril svoje kapacity

Hotel Bankov rozšíril svoje kapacity

Príjemný hotel v Dolnom Bankove, ktorý sa nachádza v lesnom prostredí neďaleko Košíc, má svoje meno a stálu klientelu. Vydarená rekonštrukcia tejto historickej budovy priniesla v roku 1997 jej autorom, architektom Martinovi Drahovskému, Petrovi Pásztorovi a ich spolupracovníkovi Pavlovi Šimkovi úspech v podobe Jurkovičovej ceny a titulu Stavba roka 1997. Prednedávnom však tento štvorhviezdičkový hotel rozšírili o ďalšie kapacity na vstavanom podkroví. Okrem kultivovaného riešenia a kvalitných interiérov je vstavba zaujímavá aj náročným technickým riešením.


V pôvodnej rekonštrukcii celého objektu sa neriešilo podkrovie. „Boli sme postavení pred úlohu vyriešiť vstavbu podkrovia, ktorá by ho umožnila maximálne využiť a rozšíriť tak kapacitu hotela o nové izby a apartmány. Pri návrhu sme vychádzali z požiadaviek investora na celkový počet izieb a lôžok, ale aj typovú štruktúru ubytovania podľa zatriedenia hotela,“ vysvetľuje podmienky na štartovacej čiare rekonštrukcie Ing. Slavomír Dluhý z ateliéru N.A.D.E.S. , ktorý je autorom stavebnej časti aj projektu interiéru. Architekt Martin Drahovský bol ako jeden zo spoluautorov pôvodnej rekonštrukcie z roku 1997 prizvaný k projektu ako konzultant.

Oceľové rámy v drevenom krove
„Najzaujímavejšími momentom vstavby bolo samotné technické riešenie vstavby podkrovia hotela vkladaním oceľových rámov do podkrovia bez porušenia strešného plášťa – to všetko za plnej prevádzky hotela,“ tvrdí Ing. Peter Macko zo spoločnosti MACKONTROL engineering, s. r. o., ktorý realizoval stavebný dozor tejto technicky náročnej vstavby.

Pri riešení vstavby podkrovia sa použila pomerne ojedinelá stavebná konštrukcia, ktorú projektant statiky Ing. Igor Zigo bravúrne zvládol. Do pôvodného dreveného systému podkrovia sa vkladali oceľové rámy. Tie boli navrhnuté a zrealizované tak, aby zachytávali všetky sily drevených prvkov pôvodnej konštrukcie, ktoré sa mohli vďaka tomu vyrezať, čím v podkroví vznikol voľný priestor na nové izby. Postupne sa vkladali oceľové rámy po celom priereze podkrovia.

Drevené nosné prvky sa po vyrezaní ich častí podopierali dočasnými konštrukciami, po vložení oceľových rámov do konštrukcie sa preniesli všetky sily, ktoré predtým prenášali drevené konštrukcie krovu. Nosná konštrukcia krovu ostala pôvodná – samozrejme, až na vloženie rámov a vyrezanie častí krovu v miestach rámu a výmenu pôvodných častí krovu, ktoré boli poškodené. Na záver sa vymenila strešná krytina.

Osobitnou kapitolou je riešenie strešných vikierov. „To je inšpirované dvoma vikiermi v technickej časti podkrovia, ktoré sa zrealizovali počas predchádzajúcej rekonštrukcie. Riešenie sme však museli modifikovať tak, aby vikiere vyhovovali ergonometrickým a technickým požiadavkám. Oceľové rámy sme v mieste vikierov museli riešiť atypicky,“ vysvetľuje S. Dluhý.

Spevnenie stropnej konštrucie

Celkom nová je skladba podláh a stropov, v ktorých sa aj vedú všetky inštalácie. Svetlé výšky, ale aj skladba a výška podláh boli v podkroví nad jednotlivými časťami budovy rôzne. Aj preto má skladba podláh kombinovaný charakter – v niektorých častiach ide o sendvičovú konštrukciu s izoláciou, inde sa použila železobetónová doska. Táto kombinácia podláh umožnila dodržať svetlé výšky v jednotlivých priestoroch a aj v priechodoch medzi nimi.

Spevnenie časti pôvodného stropu nad druhým podlažím bolo zo statického hľadiska nevyhnutné. Statik navrhol tzv. systém Poštulky – spriahnutie drevených trámov železobetónovou nadbetonávkou, na ktorú sa ďalej realizovala skladba podláh.

Počas prevádzky
Už naznačenou zaujímavosťou je to, že rekonštrukcia prebiehala počas plnej prevádzky hotela – až na zanedbateľné výluky najnáročnejších fázach rekonštrukcie. „Z hľadiska hluku bola najnáročnejšia fáza betónovania stropnej dosky a najmä nabíjanie klincov do drevených trámov. Pri betonáži, pri ktorej sme čerstvý betón dopravovali do podkrovia pomocou mobilného čerpadla cez provizórne otvory v streche, sme museli zrealizovať dokonalú izoláciu tejto dosky, aby nedošlo k pretečeniu zámesovej vody z čerstvého betónu do nižších podlaží. Po tomto dôležitom momente v procese rekonštrukcie už nasledovali len suché procesy – a z najhoršieho sme boli vonku,“ vysvetľuje P. Macko.

Keďže súčasťou rekonštrukcie podkrovia bolo aj osadenie výťahu v ľavom krídle hotela na mieste zrkadla pôvodného schodiska, hotel sa v určitých fázach rekonštrukcie musel aj na nižších podlažiach dočasne prevádzkovať v inom režime – hotel sa rozdelil na sektory a využívalo sa druhé schodisko.

Výťah ako výtvarný prvok

Hotel Bankov má nezameniteľnú atmosféru a štýl. Preto autor založil koncept vstavby na rešpektovaní mierky, štruktúry, ale aj tvaroslovia pôvodnej budovy hotela a zároveň pracuje s prvkami pôvodného objektu.

Nový prvok, ktorý pribudol a zároveň pracuje s prvkami pôvodnej budovy, je zaskle­ný hydraulický výťah. Je neprehliadnuteľným a zaujme návštevníka už pri vstupe.

Tvorí ho zasklená oceľová rámová konštrukcia, ktorá je v časti pri vstupe zdobená zaujímavým dekorom vyrezaným do oceľového plechu vodným lúčom. Ten je inšpirovaný ornamentom na drevených podstrešných konzolách pod hlavnými sedlovými strechami naľavo a napravo budovy. Kombináciou historizujúceho ornamentu s technicisticky pôsobiacou tmavosivou oceľou a zeleným sklom parsol, za ktorým je ornament vložený, vzniká zaujímavý kontrast. Klient hotela tak pri pohybe výťahu vníma tieto prvky ako pohybujúce sa obrazy na jednotlivých podlažiach.

V druhej etape projektu hotela, ktorá sa pripravuje v neďalekej budúcnosti, sa má tento výťah doplniť o ďalší. Dostavba a novostavba hotela by mala pokračovať smerom na nádvorie, vďaka čomu sa zvýši lôžková kapacita, rozšíri gastrotechnické vybavenie a vznikne kongresové centrum.

Interiéry

Interiéry sú navrhnuté v konzervatívnom duchu. „Použil som výrazové prostriedky charakteristické pre tento objekt, neinšpiroval som sa však interiérmi izieb realizovanými počas rekonštrukcie v roku 1997. Investor prejavil záujem obnoviť podľa návrhu podkrovia aj interiéry nižších podlaží. V podkroví sa okrem dvojlôžkových izieb nachádzajú v závere pravého a ľavého krídla dva apartmány. Pri riešení interiéru som navrhol celodrevené prvky a dyhované materiály v kombinácii s dreveným masívom. Vstavaný nábytok, lôžka, časť voľného nábytku, atypické detaily a ďalšie súčasti interiéru sú v rámci celkovej dodávky interiéru spoločnosťou CN plus, s. r. o., Košice zhotovené na mieru a kvalita remeselného spracovania je vysoká,“ uzatvára S. Dluhý.

Pôdorys podkroviaRez

Vstavba podkrovia Hotela Bankov****
Miesto: Dolný Bankov, Košice
Investor: Hotel Bankov, spol. s r. o., Košice
Autor: Ing. Slavomír Dluhý, Ateliér Dluhý, N.A.D.E.S.
Konzultant: Ing. arch. Martin Drahovský
Hlavný projektant: Ing. Mikuláš Balogh
Stavebný dozor:    Ing. Peter Macko, Milan Závacký, MACKONTROL engineering, s. r. o.
Projekt / Project: 03/2007 – 12/2007
Realizácia: 01/2008
Interiéry: CN plus, s. r. o., Košice

Martina Jakušová
Foto: Ing. Peter Macko
Grafické podklady: archív Ateliéru Dluhý, N.A.D.E.S.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 12/2009.