Jedinečná vysokohorská chata - Monte Rosa Hut

Jedinečná vysokohorská chata – Monte Rosa Hut

Partneri sekcie:

Vysokohorská chata, ktorá sa nachádza vo výške 2 883 m, je vďaka fotovoltickým článkom inštalovaným na fasáde sebestačná. Až 90 % energie potrebnej na ohrev vody sa totiž získava práve zo solárnych kolektorov. Kostru stavby tvorí drevená konštrukcia, naprojektovaná za pomoci počítača tak, aby mohla byť stavba de facto zostavená z predpripravených drevených dielcov, ktoré potom na stavenisko dopravuje vrtuľník. Viac informácií nájdete na www.neuemonterosahuette.ch/index.php.

<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g5T2x6VJp_A?fs=1&amp;hl=sk_SK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g5T2x6VJp_A?fs=1&amp;hl=sk_SK" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>