Internetbanking naživo

Partneri sekcie:

Pobočky banky sú takmer samostatná typológia. Komunikujú luxus, bezpečie, solídnosť. Aj vy ste si predstavili obrovské dvere do trezora, mramorovú podlahu a mosadzné mreže?

Ako však vyzerá pobočka internetovej banky? 365 bank sídli v štandardných kancelárskych priestoroch, žiadna mramorová podlaha sa teda nekoná. Architekti z bratislavského totalstudio pochopili zadanie ako výzvu.

Nostalgiu za klasickými bankárskymi priestormi odložili bokom a namiesto toho navrhli ich súčasnú podobu. Kancelárske priestory pre pracovníkov skĺbili s verejnou kaviarňou a vytvorili tak mix nálad a funkcií. Ambíciou architektov bola „coworkingovo-kaviarenská“, ale motivačná a ľudská atmosféra.

„Superobjekty“ rozdeľujú aj spájajú jednotlivé zóny.
„Superobjekty“ rozdeľujú aj spájajú jednotlivé zóny. 

Superpriestor

Celkový priestor je rozdelený na dve časti: kaviareň a pracovisko. Kaviareň je rozhraním medzi ulicou a kanceláriou, súčasťou verejného priestoru aj interiéru banky. Namiesto skrývania sa za priehradkou je banka súčasťou života na ulici a prispieva k typicky európskej kaviarenskej atmosfére. Dispozičná schéma kancelárie vychádzala z potreby vytvorenia 18 pracovných miest a príslušného zázemia.

Banková kaviareň je bežne prístupná verejnosti
Zamestnanci majú k dispozícii aj uzavreté rokovacie priestory
Centrálnym prvkom kaviarne je tiež „superobjekt“ – betónový barový pult.
„Superobjekty“ rozdeľujú aj spájajú jednotlivé zóny.
Axonometria celého priestoru

Priestorový koncept vychádzal z modelu coworkingu, kancelárie sú teda okrem oddelených zasadačiek doplnené aj spoločnými oddychovými priestormi. Podstatný je vzťah uzavretých miestností na rokovania alebo koncentráciu s otvorenými zálivmi na bežnú prácu v tíme.

Úlohu jasne ich vyčleniť a zároveň prepojiť spĺňa niekoľko tzv. „superobjektov”: superparapet, superstena, kruh, oblúk a bar. Tieto vstavané prvky definujú a oddeľujú jednotlivé zóny a zároveň tvoria nosný prepojovací prvok. Najvýraznejšia z nich je superstena. Lineárne prechádza pozdĺž celého priestoru, je v nej integrované všetko potrebné zázemie a infraštruktúra.

Zamestnanci majú k dispozícii aj uzavreté rokovacie priestory
Zamestnanci majú k dispozícii aj uzavreté rokovacie priestory.

Luxusný betón

Okrem funkčného prepojenia je superstena nositeľom korporačnej farebnosti, ktorú takto vnáša do celého priestoru. Okrem niekoľkých zábleskov výrazných odtieňov modrej a žltej je dominantou priestoru solídna materialita. Minimalistický priestor chce pôsobiť poctivo, bez zbytočného luxusu. No brúsený betón na podlahe, masívny odliatok barovej dosky a premyslené striedanie povrchov a textúr ho povyšujú z kategórie bežného coworkingu na banku a to sa ani nemusel prehnane snažiť.

Banková kaviareň je bežne prístupná verejnosti
Banková kaviareň je bežne prístupná verejnosti.
365 bank & café
Miesto: Bratislava, Zuckermandel
Architekti: totalstudio
Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Michal Kontšek
Investor: 365 bank
Realizácia: 2017 – 2018
Úžitková plocha: 240 m2
Axonometria celého priestoru
Axonometria celého priestoru 
Text: Karolína Barényi
Foto: Totalstudio, Eva Benková

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2018.