Novým trendom je lepenie vinylových dielcov na steny

Vinylové dielce na stene

Vinylové dielce sa najčastejšie považujú za podlahovú krytinu, ale ich využitie je omnoho širšie. Lepenie takýchto dielcov na steny a ich prípadná kombinácia dokážu do obyčajného priestoru priniesť nevšedný dizajn.

Netreba sa báť experimentovať, ak chcete dosiahnuť zaujímavé výsledky. Na tento účel sú lepené dielce Thermofix a Imperio od spoločnosti Fatra, a.s., ideálna voľba.

Správna aplikácia si vyžaduje dobre pripravený podklad. V zásade musia podklady pri kladení PVC dielcov na steny spĺňať podobné požiadavky ako pri ukladaní na podlahy. Podklad musí byť rovný, hladký, bez trhlín a prachu, dostatočne pevný, čistý a suchý. Krytiny sa nesmú lepiť do priestorov, ktoré nie sú dostatočne zaizolované proti vlhkosti.

Obklad z vinylových dielcov v kúpeľni

Pred kladením je nutné krytinu aklimatizovať v miestnosti. Počas tohto obdobia a 48 hodín po nalepení musí byť v miestnosti konštantná teplota. Minimálna požadovaná teplota pri lepení je +18 °C. Stenové krytiny sa lepia podobne ako podlahoviny – celoplošne kontaktnými lepidlami a vždy je nutné dodržiavať inštrukcie výrobcu lepidla s ohľadom na použité množstvo, spôsob nanášania, čas odvetrania atď.

Po položení krytiny sa realizuje valcovanie ručným prítlačným valčekom alebo prítlačnou korkovou doskou tak, aby sa vytlačil prebytočný vzduch a došlo k dokonalému spojeniu obkladu s lepidlom.

Ďalšie zaujímavé informácie o vinylových dielcoch nájdete na www.fatrafloor.cz.

KategórieInteriérový dizajn