Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

image 68430 25 v1

Ide o komplexnú technologickú stavbu, ktorá sa radí medzi najmodernejšie v oblasti tranzitu plynu na území Slovenskej republiky.

Stavba roka 2014 partneri - ASEK_TZB_Logo
Technologické vetranie dvoch TANDEMOVÝCH TURBOSÚSTROJENSTIEV s výkonom 199000m3/h

Stavba je navrhnutá podľa vysokých štandardov spoločnosti eustream, a.s., ktorá reprezentuje špičku v tranzite plynu na území Slovenskej republiky. Inštaláciou dvoch nových  turboagregátov sa dosiahlo zvýšenie  efektívnosti prepravy na KS 03. Turbosústrojenstvo je tandemové, t.j. dva kompresory sú poháňané jednou spaľovacou turbínou. Zapojenie kompresorov umožňuje paralelnú aj sériovú prevádzku.

Na dopravu zemného plynu sa zvolilo najlepšie turbosústrojenstvo dostupné v súčasnosti v tomto odbore. Spaľovacia turbína s účinnosťou 37% s jednoduchým obehom, je svetovou špičkou, takisto použitie spaľovacej komory  typu  DLE  s  nízkym obsahom NOX a CO, ktoré sa začalo sériovo využívať až koncom 20. storočia, znamená aj dnes najvyššiu úroveň z celosvetového hľadiska. To isté platí pri použitých turbokompresoroch s danými parametrami (účinnosť, suché upchávky),  ktoré sú tiež na svetovej špičke. Použité potrubné materiály X 70 patria k európskemu a svetovému štandardu, v našej republike sú však tiež výnimočné.

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce
Kompresorová stanica KS 03
novostavba
Veľké Zlievce
Autor architektonického riešenia:  Ing. Peter Homza
Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a .s.
Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza   
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s  r. o.  a  PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia  ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.  
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi
Stavebník: eustream, a. s.    
Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka      
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. €
Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Foto: Ing. Gabriel Šuranyi

KategórieArchitektúra