image 100146 25 v1

Inovatívne poistenie bývania

Partneri sekcie:

Úplne po novom koncipované poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti – HODNOTA DOMOVA – prináša krytie rizík, ktoré si vyžiadala dnešná doba.

V súčasnosti už nepostačuje poistenie rodinného domu alebo bytu pre prípad spôsobenia škody nejakým prírodným živlom, zlodejmi či neopatrnosťou členov domácnosti. Do popredia záujmu sa z hľadiska zvýšených nákladov na náhradu škody dostali „riziká z bežného života“ ako vandalizmus, sprejerstvo či susedské spory.

Nové poistenie bývania z ponuky Wüstenrot poisťovne to zohľadňuje a poskytuje výhodne aj poistenie stále obľúbenejších certifikovaných drevostavieb, ako aj špeciálnych stavebných súčastí (solárne panely, klimatizácie).

 Úplnou novinkou je pripoistenie spoluúčasti, kybernetického rizika (napr. útok pri elektronických platbách) či zneužitia mobilného telefónu, pribudlo aj predĺženie záruky na spotrebiče (až na 5 rokov), a ako bonus môžu klienti získať poistenie potravín v chladiacich a mraziacich zariadeniach alebo v prípade straty zamestnania poistenie nehnuteľnosti a domácnosti až na 6 mesiacov.

www.wuestenrot.sk, *6060 (0850 60 60 60)

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock