image 68545 25 v1
Galéria(11)

Hotel The Grand Vígľaš****

Partneri sekcie:

Rekonštrukcia Zámku Vígľaš premenila kultúrnu pamiatku v podobe ruín na štvorhviezdičkový kongresový hotel. Objekt je dominantou krajiny v tesnom susedstve starobylej obchodnej cesty z Lučenca do Zvolena.

10 Zilka
01 Skandik
02 Skandik
03 Skandik
04 Skandik
05 Zilka
06 Zilka
07 Zilka

Založenie hradu sa datuje do 14. storočia. Zámok bol počas 2. svetovej vojny vážne stavebnotechnicky narušený. Pred začiatkom prác na rekonštrukcii devastácia sa dostala do štádia, že sa dalo hovoriť len o ruinálnych zbytkoch. Návrh rekonštrukcie a obnovy sa vrátil k hmotovo-priestorovému usporiadaniu najvýznamnejších vývojových fáz a zároveň rešpektoval posledný funkčný stav objektu do roku 1945. Objekt výrazovo prezentuje barokovú stavebnú fázu, ako najzachovanejšiu, s čiastočnou prezentáciou gotických častí najstaršej vývojovej fázy zámku.

V zrekonštruovanej historickej časti bol vybudovaný hotel so  121 lôžkami. Kongresovú sálu s kapacitou 250 osôb poňali architekti po konzultácii s pamiatkarmi ako novotvar subtílnej konštrukcie. Projektové práce prebiehali súčasne s archeologickým a architektonicko-historickým výskumom. Výstupy boli sústavne korigované v súvislosti s novými skutočnosťami, ktoré vyplynuli z výskumov. Náročná stavebná realizácia vytvorila novú funkciu pre bývalú ruinu a zatraktívni možnosti cestovného ruchu na strednom Slovensku.

Hotel The Grand Vígľaš****
Zámok Vigľaš – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
Obec Vígľaš, okres Detva
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp
Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka  
Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik
Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka  
Celkové investičné náklady bez DPH: 15,7 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. €
Lehota výstavby: 09/2009 – 08/2014
 
Foto: Ing. arch. Tibor Škandík, Ing. Martin Žilka