Secesný hotel Ďumbier v Brezne.

Hotel Ďumbier v Brezne čaká rázna obnova, aj zvýraznenie kongresovej funkcie

Partneri sekcie:

Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu je náročným procesom. Najmä v súčasnosti, keď sa ceny materiálov menia a samosprávy rátajú každé euro.

Breznianska samospráva zvolila pri zámere obnovy zanedbaného hotela,  jednej z dominánt mesta, cestu postupných krokov. Objekt prevzala v júli tohto roka po uplynutí nájomnej zmluvy od súkromnej osoby, ktorá však 10 rokov nerobila žiadnu údržbu fasády.

Po viacerých stretnutiach s prevádzkovateľmi takýchto zariadení je mesto presvedčené, že hotel dokáže  prevádzkovať prostredníctvom profesionálov tak, aby bol ziskový a poskytol služby na úrovni troch hviezdičiek. Zároveň chce zatraktívniť  centrum mesta a prilákať návštevníkov.

Najprv stavebné úpravy

V druhej polovici septembra ohlásilo mesto stavebné úpravy fasády, strechy a vymení okná.

„Samotné prípravy rekonštrukcie fasády trvali pomerne dlho, pretože je objekt pamiatkovo chránený a ku všetkému sa musel vyjadriť aj Krajský pamiatkový úrad. Náklady na túto obnovu sú vo výške cca 200-tisíc eur, ktoré samospráva hradí z vlastných finančných prostriedkov,“ informovala ASB breznianska radnica s tým, že koncom októbra boli práce hotové na 50 %.

Hotel Ďumbier v Brezne

Bol postavený v rokoch 1908 – 1910 podľa projektu budapeštianskych architektov Fabiána Wannenmachera a Miklósa Führera. Je jednou z dominánt mesta a a tvorí súčasť súvislej radovej zástavby v kríži ulíc Kuzmányho a Chalupkovej.

Stavebné zmeny boli realizované postupne od druhej polovice 20. storočia. Hotel výrazom fasád dokumentuje historický vývoj v príslušnom období. Budova má zachovaný slohový výraz zodpovedajúci secesnej prestavbe a dostavbe.

Zdroj: mesto Brezno

Na ambiciózny projekt moderného mestského hotela predbežne radnica počíta s 2 miliónmi eur. Rekonštrukciu plánuje realizovať z vlastných peňazí, no zároveň hľadá externé finančné zdroje. Výhľadovo pripravuje aj obnovu interiéru, predovšetkým izieb a spoločných komunikácií s dôrazom na navýšenie ubytovacích kapacít. Do budúcna plánuje zrekonštruovať nádvorie, stravovacie a ubytovacie zariadenie rozšíriť aj o wellness služby.

Samospráva vyhlásila ešte vo februári 2021 jednoetapovú verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov komplexnej rekonštrukcie hotela. To si vyžiadalo navrhnúť modernizáciu ubytovacej časti, zmenu prevádzkovo-dispozičného riešenia a obnovu dvora v hoteli.

Porota v apríli minulého roka rozhodla, že víťazom je bratislavský point Ateliér, ktorý pracuje napríklad na obnove Domu Albrechtovcov v historickom centre Bratislavy. „Víťazný návrh, ktorý vybrala odborná porota splnil aj očakávania vedenia mesta. Zástupcovia mesta kladne hodnotili aj vytvorenie prepojenia námestia a nábrežia cez poloverejný priestor hotela,“  konštatovala samospráva Brezna.

Nádvorie hotela Ďumbier ako pobytové miesto.
Nádvorie hotela Ďumbier ako pobytové miesto | Zdroj: point Ateliér

Keď plány hotela nesúhlasia s realitou

Ateliér uviedol, že rokuje s mestom o podmienkach spolupráce a berie do úvahy, že cenu stavby ovplyvňuje zdražovanie materiálov a mesto si musí strážiť rozpočet. „Veríme však, že čoskoro dospejeme k spokojnosti oboch strán a na projekte začneme pracovať,“ uviedla pre ASB point Ateliér.

Prvou fázou bude dopracovanie architektonickej štúdie. Na jej základe sa stanoví cena realizácie projektu a podľa finančných možností mesta sa pristúpi k pokračovaniu. Za veľmi dôležité považuje podrobnú projektovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa všetky fázy, až po projekt interiéru.

Výsledky súťaže:

1. miesto: point Ateliér
2. miesto: regec+vrbova architekti
3. miesto: LIMarch

Porota:

  • Predseda poroty Ing.arch. Tomáš Sobota
  • Podpredseda Ing.arch Roman Turčan
  • Členovia Mg.  akad.arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Ján  Kukuľa, Ing. arch. Ján Králik (zástupca primátora)

Zdroj: archinfo

Súťaž sa uskutočnila počas pandémie, keď  bolo obmedzený pohyb obyvateľstva. V tejto súvislosti bolo pre ateliér náročné vnímať objekt len z pôdorysov a fotografií.

„Jednoduché nebolo aj pochopenie konštrukčného systému časti hotela z roku 1986. K dispozícii sme mali pôvodné plány, ktoré však nekorešpondovali s aktuálnym zameraním. Nad rozlúštením tohto problému sme strávili hodiny,“ povedali architekti.

Zdôraznil, že čiastočné rekonštrukcie interiérov bez odborného dohľadu v minulosti znehodnotili autentický ráz a interiérové detaily secesnej stavby. V hoteli bude treba kompletne nové technické zariadenie. Pri riešení technológii by chceli zohľadniť ekologicky udržateľné princípy navrhovania.

Axonometria hotela Ďumbier.
Axonometria hotela Ďumbier | Zdroj: point Ateliér

Pobytové miesto vo vnútrobloku hotela

V súlade s požiadavkou súťaže –  väčším počtu izieb, zväčšeniu ich plochy a doplneniu sál –  prepracovali dispozičné riešenie hotela, „vyčistili“ pôdorysy, zjednodušili prevádzku a do budovy doplnili ďalšie výťahy. Pozíciu reštaurácie upravili tak, aby bola v kontakte s novým poloverejným priestorom vo vnútrobloku.

„Navrhli sme veľkorysú recepciu, ktorá je reprezentatívnym vstupom do hotela. Je vizuálne prepojená s novonavrhnutou pasážou (klenbovou chodbou), ktorá prepája námestie s vnútroblokom. Návštevníkovi je tak hneď po vstupe jasné kam má ísť,“ vysvetlili architekti.

Objekt hotela Ďumbier v ich návrhu vychádza v ústrety kongresovému turizmu, keď ateliér doplnil chýbajúce vedľajšie kongresové priestory ku existujúcej redute tak, že zrušil tri izby a jeden apartmán. Architekti podotkli,  že úprava sa môže zdať stratová. Z ich pohľadu je to však investícia, ktorá môže vyzdvihnúť funkciu kongresu a prilákať tak zákazníkov.

Zamerali sa aj na prepojenie Námestia generála Štefánika s riekou Hron, ktoré má potenciál. „Na tejto spojnici, vo vnútrobloku hotela by malo vzniknúť príjemné pobytové miesto s reštauráciou a s pôsobivou záhradnou architektúrou. Má slúžiť aj ako ochladzujúci a vodozádržný prvok.

Pôdorys hotela Ďumbier.
Pôdorys hotela Ďumbier. | Zdroj: point Ateliér

Časť objektu s wellness a posilňovňou sme umiestnili tak, aby bol možný vstup aj pre nehotelových hostí,“ opísali návrh členovia point Ateliéru. Hoci sú to energeticky náročné prevádzky s pomerne vysokou prvotnou investíciou, architekti veria, že takýto prístup môže prispieť k rýchlejšej návratnosti investícií.

Na streche hotela má byť pobytová vyhliadka, ktorá bude viditeľná z vtáčej perspektívy. Podľa architektky Šperka nebude vyhliadka rušiť historické námestie novotvarom.  Nachádza sa nad neskoršou prístavbou hotela a nezasahuje do pôvodnej strechy historickej časti hotela.

Obnova hotela Ďumbier, Námestie generála M.R. Štefánika, Brezno

Investor: mesto Brezno
Architekti: point Ateliér (Eva Šperka, Katarína Antalová, Ivan Kanich, Branislav Stojkov)
Stav v príprave: súťažný návrh
Počet lôžok (bez prísteliek): 79
Počet izieb: 43
Parkovacíe miesta: 12
Zastavaná plocha: 1558 m2